Semināru un apmācību piedāvājums

Latvijas Cilvēktiesību centram ir plaša pieredze semināru un apmācību organizēšanā un vadīšanā par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem. Šajā sadaļā jūs varat atrast informāciju par dažādiem semināriem un apmācībām, ko mēs piedāvājam.

Semināru organizēšana notiek bezmaksas esošo centra projektu ietvaros vai par maksu, atsevišķi par to vienojoties centram un pasūtītājam.

Pieteikšanās semināriem un papildus informācijai rakstiet uz e-pastu office@humanrights.org.lv 

Semināru apraksti ir izstrādāti projektā “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk par projektu 

1. Informatīvais seminārs: Diskriminācija - kā atpazīt un kur ziņot?

Mērķgrupa: mazāk aizsargātas sabiedrības grupas, minoritāšu pārstāvji, piemēram, cilvēki ar invaliditāti, jauniebraucēji, mazākumtautības, LGBT+, jaunieši, seniori u.c. Lasīt plašāk

2. Informatīvais seminārs: Naida noziegumi un naida runa - kā atpazīt un kur ziņot?

Mērķgrupa: mazāk aizsargātas sabiedrības grupas, minoritāšu pārstāvji, piemēram, cilvēki ar invaliditāti, jauniebraucēji, mazākumtautības, LGBT+, jaunieši, seniori u.c.

3. Seminārs NVO pārstāvjiem par neiecietības un naida runas mazināšanu

Mērķgrupa: mazāk aizsargātas sabiedrības grupas, minoritāšu pārstāvji, piemēram, cilvēki ar invaliditāti, jauniebraucēji, mazākumtautības, LGBT+, jaunieši, seniori u.c.

4. Divu dienu apmācību seminārs skolu pedagogiem “Saki “Nē” naida runai”

Mērķgrupa: pedagogi, skolotāju palīgi, klases audzinātāji, sociālie pedagogi, skolas psihologi, sociālo zinību pasniedzēji u.tml.

5. Seminārs skolēniem “Sake “NĒ” naida runai”

 Mērķgrupa: 8.-12. klašu skolēniPublicēts: 2024-05-27