Seminārs: Naida noziegumi un naida runa - kā atpazīt un kur ziņot?

Mērķis:  informēt par to, kā atpazīt naida noziegumus un naida runu, kur vērsties pēc palīdzības, un kā rīkoties katrā noteiktā gadījumā, lai atbalstītu cietušos un iedrošinātu tos ziņot.

Mērķgrupa: mazāk aizsargātas sabiedrības grupas, minoritāšu pārstāvji, piemēram, cilvēki ar invaliditāti, jauniebraucēji, mazākumtautības, LGBT+, jaunieši, seniori u.c.

Dalībnieku skaits: 20 - 40 dalībnieki

Semināra saturs var tikt pielāgots arī citām mērķagrupām.

Ilgums: 1,5 - 2 stundas (90 - 120 minūtes)

Forma: klātienē vai attālināti

Saturs un tēmas:

  • Kas ir naida noziegumi un naida runa
  • Naida noziegumu un naida runas ietekme un sekas.
  • Naida runas klasifikācija un prettiesiskuma kritēriji.
  • Naida runa internetā, tās veidi.
  • Tiesību akti, kas attiecas uz naida noziegumu un naida runas aizliegumu, tiesu prakses atziņas.
  • Tiesību aizsardzības iespējas: ziņošana par naida noziegumu, ziņošana par naida runu.
  • Praktisko gadījumu analīze
  • Jautājumi un atbildes

Sasniedzamie rezultāti:

Dalībnieki zinās kas ir naida noziegumi un naida runa, mācīs to atšķirt no citiem tiesību pārkāpumiem, zinās tiesību aktus, kas paredz atbildību šo pārkāpumu gadījumā, zinās kā pareizi jārīkojas katrā konkrētajā situācijā.

Semināru vada: Latvijas Cilvēktiesību centra eksperti/juristi.

Semināra izmaksas:

Latvijas Cilvēktiesību centrs dažādu projektu ietvaros piedāvā semināru bezmaksas.

Ārpus projektiem viena semināra rīkošanas izmaksas ir 300 EUR. Cena var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita. Papildus sedzamie faktiski semināra vadītāju transporta izdevumi, ja ir jāveic izbraukums ārpus Rīgas, telpu noma u.tml. izmaksas.

Publicēts: 2024-05-27