Divu dienu apmācību seminārs skolu pedagogiem “Saki “Nē” naida runai”

Semināra mērķis ir paaugstināt pedagogu kompetenci darbam ar neiecietības un naidas runas jautājumiem, iepazīstinot pedagogus ar to rašanās iemesliem, ietekmi uz cilvēku savstarpējām attiecībām, kā arī neiecietības izpausmju un naida runas sekām. Seminārā īpaša uzmanība tiks pievērsta metodoloģijai darbā ar skolēniem, dažādu metožu izskatīšanai un analīzei. 

Mērķgrupa: seminārs ir paredzēts pedagogiem, skolotāju palīgiem, klases audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem, skolas psihologiem, kā arī sociālo zinību pasniedzējiem.

Dalībnieku skaits: 20-30 cilvēki

Semināra ilgums: divas dienas jeb 12 stundas.

Forma: klātienē

Saturs un tēmas:

-          Naida runas jēdziens

-          Naida runas izpausmes

-          Naida runa internetā

-          Neiecietības un naida runas cēloņi un no tiem izrietošās sekas

-          Vārda brīvība - jēdziens, principi, robežas

-          Aizspriedumi un stereotipi – to veidošanās cēloņi. Kā praktiskā darbā ar skolēniem mazināt stereotipus un aizspriedumus.

-          Izglītība cilvēktiesību jomā kā rīks neiecietības un naida runas izskaušanai

-          Pedagoga kompetences darbā ar neiecietības jautājumiem. Resursi.

-          Pieredzes apmaiņa un dažādu metožu izmantošana.

Semināra rezultātā pedagogi spēs izmantot iegūtās zināšanas un metodes, veidojot praktiskas, iesaistošas, interaktīvas aktivitātes darbam ar skolēniem par naida runas un neiecietības jautājumiem gan izglītības, gan audzināšanas procesa laikā, kā arī spēs vai atbilstoši reaģēt uz šādām izpausmēm skolā. 

Semināru vada Latvijas Cilvēktiesību centra un biedrības Līdzdalības platformas eksperti.

Semināra izmaksas:

Latvijas Cilvēktiesību centrs dažādu projektu ietvaros piedāvā semināru bezmaksas.

Ārpus projektiem viena semināra rīkošanas izmaksas ir 1500-2000 EUR. Cena var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita. Papildus sedzamie faktiski semināra vadītāju transporta izdevumi, ja ir jāveic izbraukums ārpus Rīgas, telpu noma, dalībnieku ēdināšana u.tml. izmaksas.

 

Publicēts: 2024-05-27