Seminārs NVO pārstāvjiem par neiecietības un naida runas mazināšanu

Mērķis: stiprināt NVO kapacitāti neiecietības un naida runas izpausmju mazināšanai un reaģēšanai uz tās izpausmēm.

Mērķgrupa: nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šīs seminārs īpaši būs noderīgs nevalstisko organizāciju biedriem/darbiniekiem, kas strādā ar mazāk aizsargāto grupu pārstāvjiem, piemēram, jauniebraucējiem (migrantiem/bēgļiem), mazākumtautībām, personām ar invaliditāti, seksuālām minoritātēm u.c., kas šobrīd strādā vai vēlas stiprināt savu kapacitāti darbam ar neiecietības jautājumiem, kā arī organizācijām, kas vēlas mainīt mazināt neiecietības izpausmes Latvijā, bet šobrīd ir bez pieredzes šajos jautājumos.

Semināra saturs var tikt pielāgots arī citām mērķagrupām.

Dalībnieku skaits: 20-30 dalībnieki

Ilgums:  4,5 astronomiskās stundas (3 sesijas - 1,5 st. katra).

Forma: klātienē

Saturs un tēmas:

-          Neiecietības izpausmes Latvijā/ES

-          Naida runa: jēdziens, formas, izpausmes

-          Naida runa internetā

-          Vārda brīvība: kā nošķirt naida runu no vārda brīvības

-          Reaģēšana uz naida runu

-          Praktisku gadījumu analīze

-          NVO pieredzes apmaiņas, labās prakses, tīklošanās.

Metodes: Apmācības norisinās izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes. Semināra laikā dalībniekiem būs iespēja līdzdarboties, lai praktiski apgūtu tēmu.

Sasniedzamie rezultāti: NVO pārstāvji gūs izpratni par neiecietības, naida runas un vārda brīvības jautājumiem, kā arī tiks informēti par to, kā atpazīt un reaģēt uz naida runas izpausmēm internetā un ārpus tā, uzzinās, kāpēc šiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība un kādā veidā naida runa no labklājības un drošības aspekta var ietekmēt gan katru cilvēku atsevišķi, tostarp organizācijas biedrus, gan sabiedrību kopumā. Semināra dalībnieki izveidos savstarpējo kontaktu tīklu. Pēc semināra organizācijas spēs izstrādās savā organizācijā ieviešamu pasākumu plānu, lai veiksmīgi cīnītos pret neiecietības izpausmēm sabiedrībā. 

Semināru vada Latvijas Cilvēktiesību centra un biedrības Līdzdalības platformas eksperti

Semināra izmaksas:

Latvijas Cilvēktiesību centrs dažādu projektu ietvaros piedāvā semināru bezmaksas.

Ārpus projektiem viena semināra rīkošanas izmaksas ir 1000 EUR. Cena var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita. papildus sedzamie faktiski semināra vadītāju transporta izdevumi, ja ir jāveic izbraukums ārpus Rīgas, telpu noma u.tml. dalībnieku ēdināšanas izmaksas u.tml.

Publicēts: 2024-05-27