Seminārs skolēniem “Sake “NĒ” naida runai”

Semināra mērķis ir pilnveidot skolēnu izpratni par naida runu, naida runas ietekmi un tās sekām, kā arī informēt par to, kā skolēniem rīkoties, saskaroties ar naida runas izpausmēm.

Semināra mērķgrupa: 8.- 12. klašu skolēni

Dalībnieku skaits grupā: līdz 30 skolēniem

Semināra ilgums: 4,5 astronomiskās stundas (3 sesijas - 1,5 st. katra).

Forma: klātienē

Saturs un tēmas:

-          Kas ir naida runa?

-          Naida runa sociālajos tīklos

-          Naida runas izpausmes

-          Naida runas ietekme un sekas

-          Vārda brīvības un naida runa

-          Kā rīkoties saskaroties ar naida runu

Semināra rezultātā jaunieši gūs izpratni par naida runas un vārda brīvības jautājumiem, uzzinās, kāpēc šiem jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība un kādā veidā no labklājības un drošības aspekta naida runa var ietekmēt gan katru cilvēku atsevišķi, tostarp pašus jauniešus, gan sabiedrību kopumā. Jaunieši tiks informēti par to, kā atpazīt naida runu un reaģēt uz tās izpausmēm internetā un ārpus tā, tostarp skolas vidē.

Metodes: apmācības norisināsies, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes. Semināra laikā skolēniem būs iespēja līdzdarboties, lai praktiski apgūtu tēmu.

Seminārs var notikt skolā vai jauniešu centrā. Semināram ir nepieciešama telpa, kurā dalībnieki var brīvi pārvietoties (klase ar bīdāmiem galdiem vai aktu zāle), papīra tāfele jeb flipčarts dēlis, dators ar projektoru un interneta pieslēgumu.

Semināru vada Latvijas Cilvēktiesību centra un biedrības "Līdzdalības platforma" eksperti.

Semināra izmaksas:

Latvijas Cilvēktiesību centrs dažādu projektu ietvaros piedāvā semināru bezmaksas.

Ārpus projektiem viena semināra rīkošanas izmaksas ir 300-400 EUR. Cena var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita. Papildus sedzamie faktiski semināra vadītāju transporta izdevumi, ja ir jāveic izbraukums ārpus Rīgas, telpu noma, dalībnieku ēdināšana u.tml. izmaksas.

 

Publicēts: 2024-05-27