1. Apmācību seminārs: Diskriminācija - kā atpazīt un kur ziņot?

Mērķis:  informēt par to, kā atpazīt diskrimināciju, kur vērsties, t.sk. pēc palīdzības, un kā rīkoties katrā noteiktā gadījumā, lai atbalstītu cietušos un iedrošinātu tos ziņot par diskriminācijas gadījumiem.

Mērķgrupa: mazāk aizsargātas sabiedrības grupas, minoritāšu pārstāvji, piemēram, cilvēki ar invaliditāti, jauniebraucēji, mazākumtautības, LGBT+, jaunieši, seniori u.c.

Semināra saturs var tikt pielāgots arī citām mērķagrupām.

Dalībnieku skaits: 20 - 40 dalībnieki

Ilgums: 1,5 - 2 stundas (90-120 minūtes)

Forma: klātienē/attālināti

Saturs un tēmas:

  • Kas ir diskriminācija
  • Diskriminācijas veidi
  • Jomas, kurās diskriminācijas var notikt
  • Diskriminācijas aizlieguma principi: saprātīgs pielāgojums, vides pieejamība, apgrieztās pierādīšanas pienākums.
  • Tiesību akti un tiesu prakse
  • Tiesību aizsardzības iespējas
  • Praktisko gadījumu analīze
  • Jautājumi un atbildes

Sasniedzamie rezultāti:

Dalībnieki zinās kas ir diskriminācija, mācīs to atšķirt no citiem tiesību pārkāpumiem, mācīs atšķirt dažādus diskriminācijas veidus, zinās tiesību aktus, kas aizliedz diskrimināciju, zinās kā pareizi jārīkojas katrā konkrētajā situācijā, ziņojot par diskrimināciju.

Semināru vada: Latvijas Cilvēktiesību centra eksperti/juristi

Semināra izmaksas:

Latvijas Cilvēktiesību centrs dažādu projektu ietvaros piedāvā semināru bezmaksas.

Ārpus projektiem viena semināra rīkošanas izmaksas ir 300 EUR. Cena var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita. papildus sedzamie faktiski semināra vadītāju transporta izdevumi, ja ir jāveic izbraukums ārpus Rīgas, telpu noma u.tml. izmaksas.

Publicēts: 2024-05-27