Jaunumi

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs rīko semināru “Miermīlīgi protesti, naids un sabiedrības kohēzija: politika, policijas loma un likumdošana. Rīgas un Amsterdamas pieredze”.

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar divu pilsētu Rīgas un Amsterdamas atšķirīgo pieredzi jautājumos, kas ieguvuši īpašu aktualitāti pēdējā laika notikumu kontekstā gan Latvijā, gan Eiropā.  Amsterdamas ilggadīgā pieredze ar dažādību un sabiedrības saliedētību nespēja novērst kinorežisora Teo van Goga slepkavību, ko izdarīja naida motivēti radikāļi. Šis gadījums ir licis Amsterdamas politiskajai vadībai un tiesībsargājošajām institūcijām meklēt jaunas pieejas, kā apkarot radikālismu, saglabājot un stiprinot sabiedrības saliedētību.

Publicēts : 2005-09-17 Lasīt vairāk...

ŽURNĀLISTIKAS BALVA 2005

ŽURNĀLISTIKAS BALVA 2005

Lai apzinātu žurnālistu ieguldījumu sabiedrības izpratnes veidošanā par dažādības priekšrocībām un cīņu pret diskrimināciju darba vietā, Eiropas Komisija plāno organizēt otro žurnālistikas balvu “Par dažādību. Pret diskrimināciju” par darbiem žurnālistikā, kas publicēti 2005.gadā.

Publicēts : 2005-07-25 Lasīt vairāk...

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs rīko divu dienu semināru NVO pārstāvjiem par nevalstisko organizāciju lomu diskriminācijas novēršanā

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs rīko divu dienu semināru NVO pārstāvjiem par nevalstisko organizāciju lomu, Latvijā novēršot diskrimināciju uz rases vai etniskās izcelsmes, vecuma, invaliditātes, reliģijas vai pārliecības, kā arī seksuālās orientācijas pamata. Seminārs notiks 6. un 7. jūnijā.   

Publicēts : 2005-05-26 Lasīt vairāk...

Seminārs ieslodzījumu vietu darbiniekiem "Pašnāvību profilakse cietumos": kopsavilkums

Seminārs ieslodzījumu vietu darbiniekiem "Pašnāvību profilakse cietumos": kopsavilkums

Lai veicinātu cietumu darbiniekos izpratni par pašnāvības problēmām, informētu par pašnāvību profilaksi, kā arī attīstītu iemaņas, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā pašnāvību mēģinājumu gadījumos ieslodzījuma vietās, 18.maijāLCESC sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļu organizēja semināru “Pašnāvību profilakse cietumos.”

Publicēts : 2005-05-19 Lasīt vairāk...

Līdz 8. jūnijam iespējams pieteikties alternatīvās aprūpes veicināšanas projektu konkursam

Konkursa finansētājs ir Sorosa Fonds – Latvija (SFL). Konkurss tiek rīkots programmas Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvībai ietvaros. Konkursa mērķis - veidot alternatīvas personu ar psihiskās veselības traucējumiem vai personu ar garīga rakstura traucējumiem ievietošanai stacionārās iestādēs, tādējādi veicinot šo mazaizsargāto grupu integrāciju sabiedrībā.

Publicēts : 2005-05-09 Lasīt vairāk...