Jaunumi

Semināri NVO pārstāvjiem "Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse"

Semināri NVO pārstāvjiem "Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse"

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) rīkoja trīs seminārus “Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse” Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī . Semināri tika organizēti projekta LED II “Latvija – vienlīdzība dažādībā” ietvaros, kura mērķis ir veicināt informētību un izpratni par pretdiskriminācijas likumdošanu un politiku Eiropas Savienībā un Latvijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Liepājas NVO centru.

Publicēts : 2007-09-18 Lasīt vairāk...

Konference "Pretdiskriminācija nodarbinātības jomā": kopsavilkums

Konference "Pretdiskriminācija nodarbinātības jomā": kopsavilkums

2007. gada 13. jūnijā Rīgā norisinājās konference par pretdiskriminācijas jautājumiem nodarbinātības jomā. Tās mērķis bija veicināt informētību un diskusijas par pašreizējo situāciju, problēmām un aktuālākajiem pretdiskriminācijas jautājumiem nodarbinātības jomā. Konferencē tika apspriesti Latvijas likumdošanas un politikas jautājumi, kā arī notika diskusijas par dažādu organizāciju lomu un savstarpējo sadarbību diskriminācijas novēršanā

Publicēts : 2007-07-16 Lasīt vairāk...

Ar Latvijas Cilvēktiesību centra atbalstu Satversmes tiesā tiek apstrīdēta Ārstniecības likuma 68. panta atbilstība Satversmes 92. un 94. pantam.

Ar Latvijas Cilvēktiesību centra atbalstu Satversmes tiesā tiek apstrīdēta Ārstniecības likuma 68. panta atbilstība Satversmes 92. un 94. pantam.

Latvijas valsts jau kopš 1997. gada regulāri pārkāpj Eiropas Cilvēktiesības konvencijas 5. panta 4. daļu, kas paredz, ka ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret personas gribu ir tikai tiesas vai tiesai līdzvērtīgas institūcijas kompetencē. Šī norma paredz, ka tiesai, nekavējoties jālemj vai personas aizturēšana ir likumīga un jādod norādījums par personas atbrīvošanu, ja aizturēšana ir nelikumīga. Tomēr Latvijā, ievietojot cilvēku psihoneiroloģiskajā slimnīcā pret tā gribu, cilvēkam brīvību var atņemt vien ar trīs ārstu konsīlija lēmumu.

Publicēts : 2006-09-15 Lasīt vairāk...

Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

2006. gada 28. augustā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) organizēja semināru par naida noziegumiem un policijas lomu un pieredzi naida noziegumu novēršanā Rīgā un citās Eiropas pilsētās. Seminārs norisinājās Nīderlandes Ārlietu ministrijas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Kapacitātes celšana diskriminācijas novēršanai Latvijā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju.

Publicēts : 2006-09-14 Lasīt vairāk...