Noslēdzies projekts “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II”

Latvijas Cilvēktiesību centrs ir noslēdzis projektu “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” (IF/2009/3.1./27), kas tika vērsts uz medicīnas darbinieku, policijas darbinieku un arodbiedrību pārstāvju apmācību par starpkultūru komunikācijas, pretdiskriminācijas un dažādības vadības jautājumiem.

Mācību kursu cikls “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” tika paredzēts to iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. Kopumā četros kursos, no kuriem katrs ilga trīs dienas, piedalījās 78 dalībnieki: 39 medicīnas darbinieki, 21 arodbiedrību pārstāvis un 18 policijas darbinieki.

Apmācību laikā kursu dalībniekiem tika sniegtas gan teorētiskas zināšanas, gan praktiski ieteikumi darbam daudzveidīgā sabiedrībā. Lai veicinātu aktīvu dalībnieku līdzdalību, kursu ietvaros tika izmantotas interaktīvas apmācību metodes: lekcijas, praktiskie darbi, lomu spēles, videomateriālu un rakstu analīze.

Tāpat projekta ietvaros tika rīkots seminārs žurnālistikas studentiem „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos”, kura laikā topošie žurnālisti diskutēja par daudzveidības un stereotipu lomu medijos, kā arī izmēģināja prasmes reportāžas veidošanā - „citādības” atspoguļojums ziņās. 

Projekta ietvaros tika izdots papildināts mācību materiāls „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā. Papildināts izdevums” un materiāls žurnālistiem un žurnālistikas studentiem „Mediji un daudzveidība”.

Projekts īstenots Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (finansējums piešķirts no Eiropas Savienības 75% un Latvijas valsts budžeta 25%), kuru Latvijā administrē Kultūras ministrija.

Vairāk informācijas:

Sigita Zankovska-Odiņa

Latvijas Cilvēktiesību centrs

T. 67039295

sigita@humanrights.org.lv

Publicēts: 2011-06-30