Uzsāk apmācību kursu “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II”

No 9.maija, Latvijas Cilvēktiesību centrs uzsāk apmācību kursu ciklu “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II”, kas vērsts uz medicīnas darbinieku, arodbiedrību pārstāvju un policijas darbinieku apmācību par starpkultūru komunikācijas, pret-diskriminācijas un dažādības vadības jautājumiem.

Mācību kursu cikls “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” paredzēts to iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. Katrs apmācību cikls ilgs 3 dienas, un tas noslēgsies jūnija sākumā. Apmācību laikā plānots sniegt gan teorētisku informāciju, gan praktisku pieredzi darbam ar daudzveidīgu sabiedrību. Apmācību cikla mērķis ir celt minēto iestāžu darbinieku kompetenci un prasmes, nodrošinot valsts garantētu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti daudzveidīgā sabiedrībā. Kopumā zināšanas un prasmes plānots sniegt vismaz 80 savas jomas profesionāļiem.

Apmācību vadīs Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe Sigita Zankovska-Odiņa, direktores p.i. Anhelita Kamenska, kā arī pētnieks Boriss Kolčanovs.

Projektu “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs. Projekts ir turpinājums 2010. gadā īstenotajām aktivitātēm un tā mērķis ir pilnveidot un īstenot apmācību kursu ciklu kultūru dažādībā un pret-diskriminācijas jomā medicīnas personālam, policijas darbiniekiem, arodbiedrību pārstāvjiem un žurnālistiem. Projekta ietvaros 2. maijā tika rīkots seminārs žurnālistikas studentiem „Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos”, kura laikā topošie žurnālisti diskutēja par daudzveidības un stereotipu lomu medijos, kā arī izmēģināja prasmes reportāžas veidošanā - „citādības” atspoguļojums ziņās.  

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts līdzfinansējumu.

Informācijai:

Sigita Zankovska-Odiņa

Latvijas Cilvēktiesību centrs

T. 67039295

sigita@humanrights.org.lv

Publicēts: 2011-05-09