Konference: "Daudzveidība medijos: Latvijas un Eiropas perspektīva"

26.septembrī Rīgā, Latvijas Cilvēktiesību Centrs ar Eiropas Komisijas atbalstu rīkoja konferenci "Daudzveidība medijos: Latvijas un Eiropas perspektīva".

 

Par ko ir konference?

Vai mediju veidotai realitātei ir jālīdzinās mūsu dzīvei? Pētnieki uzskata, ka masu mediji ir tie, kas palīdz cilvēkiem uzzināt par citu cilvēku dzīvi. Tomēr bieži mediji novelk robežu starp mums un citiem, starp savējiem un svešajiem. Tajā pašā laikā pastāv cilvēku grupas, kuras žurnālisti bieži nepamana. Ja šie cilvēki “nav medijos,” vai viņiem nav problēmu, par kuriem žurnālisti varētu stāstīt? Kādu attieksmi žurnālisti veido pret dažādām grupām sabiedrībā?  

Konferencē piedalijās Latvijas un ārvalstu žurnālisti, mediju pētnieki un NVO pārstāvji.

Pielikumi

Publicēts: 2008-09-16