Seminārs nevalstisko organizāciju pārstāvjiem „Diskriminācijas upuru atbalsta tīkli: NVO sadarbība uz dažādiem diskriminācijas pamatiem”

13. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā Latvijas Cilvēktiesību centrs rīkoja semināru „Diskriminācijas upuru atbalsta tīkli: NVO sadarbība uz dažādiem diskriminācijas pamatiem”. Semināra mērķis ir uzsākt diskusiju par NVO savstarpējās sadarbības attīstīšanu diskriminācijas novēršanas jomā. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties gan ar NVO pieredzi diskriminācijas upuru atbalsta tīklu veidošanā ārvalstīs, gan ar Latvijas NVO darbu atbalsta sniegšanā cilvēkiem, kas saskārušies ar diskrimināciju.

 

Kā ekspertu tika aicināti Patriku Ju (Patrick Yu), Ziemeļīrijas etnisko minoritāšu padomes (NICEM) izpilddirektoru, kuram ir ilgstoša pieredze NVO sadarbības tīklu un diskriminācijas upuru atbalstu sistēmas veidošanā. Patrick Yu ir vadījis arī Eiropas Komisijas atbalstīto NVO apmācību programmu „Tiesvedības stratēģija diskriminācijas izskaušanai” (SOLID).

Seminārs tika organizēts Eiropas Savienības pārejas programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” projekta „Diskriminācijas novēršanas padziļināšana Latvijā” ietvaros.

Semināra programma

 

12.45-13.00     Dalībnieku reģistrācija

13:00-13:10     Ievads: par projekta un semināra mērķiem, Sigita Zankovska-Odiņa (Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece)

13:10-14:00     Stratēģiskā aizstāvēšana, koalīciju un tīklu veidošana, upuru atbalsts, Patrick Yu (NICEM izpilddirektors, Lielbritānija)

14:00-14:10     Jautājumi un atbildes

14:10-14:30     Pārskats par Eiropas NVO darbību atbalsta sniegšanā diskriminācijas upuriem, Boriss Kolčanovs (Latvijas Cilvēktiesību centra pētnieks)

14:30-14:50     Kafijas pauze

14:50-15:10     Pārskats par Latvijas NVO darbību atbalsta sniegšanā diskriminācijas upuriem, Sigita Zankovska-Odiņa (Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece)

15:10-15:50     Darbs grupās: Darbību tabula (Story Board), Helena Macormac (NICEM, Lielbritānija), Svetlana Djačkova (Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece). Darba grupu prezentācijas

15:50-16:50     Darbs grupās: Stratēģiskā analīze, Patrick Yu (NICEM izpilddirektors, Lielbritānija), Svetlana Djačkova (Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece). Darba grupu prezentācijas

16:50-17:00     Secinājumi un semināra noslēgums

 

Pielikumi

Publicēts: 2008-11-04