Seminārs "Diskriminācija un neiecietība uz seksuālās orientācijas pamata"

Seminārs par diskrimināciju un neiecietību uz seksuālās orientācijas pamata cikla "Pilsoniskā sabiedrība pret neiecietību" ietvaros.

Ņemot vērā 2005. gada notikumus, kad Latvijā pieauga dažādas neiecietības izpausmes, bet nepietiekami tika mobilizēta gan valdības, gan pilsoniskās sabiedrības balss par iecietību, Latvijas Cilvēktiesību centrs ir ieplānojis četru semināru sēriju “Pilsoniskā sabiedrība pret neiecietību”, kā mērķis ir mobilizēt pilsonisko sabiedrību cīņai pret neiecietības izpausmēm. Semināri par konkrētam tēmām ir iecerēti, lai veicinātu Latvijas NVO informētību un konstruktīvas diskusijas par jautājumiem, kas bieži vien publiskā telpā tiek nevajadzīgi saasināti. Ar semināru ciklu ir iecerēts arī stiprināt NVO neformālu sadarbību par šiem jautājumiem, uzrunājot un cerot iesaistīt organizācijas, kuru darbības jomas ir ļoti dažādas.

Semināru sērijā “Pilsoniskā sabiedrība pret neiecietību” ir paredzēti atsevišķi semināri, kuros būs iespējams padziļināti aplūkot jautājumus, kas skar kādu no vairākām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: seksuālās minoritātes, personas, kas ir atšķirīgas ādas krāsas, rases un tautības dēļ, reliģiskās minoritātes un tādas grupas, kā migranti, patvēruma meklētāji un jaunienācēji.

Latvijas Cilvēktiesību centrs ar Kanādas vēstniecības finansiālu atbalstu rīko pirmo šī cikla semināru par diskrimināciju un neiecietību uz seksuālās orientācijas pamata, kas notiks ceturtdien, 23. februārī no plkst. 10.00, Rīgas Juridiskās augstskolas auditorijā W42 (Alberta ielā 13, ieeja no Strēlnieku ielas).

Lai veicinātu zināšanas par šo jautājumu būtību un to attīstību citās valstīs, kā arī, lai paplašinātu parasti pieejamo ekspertu loku, katrā seminārā tiks iesaistīts augsta līmeņa Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas valsts eksperts. Seminārā par diskrimināciju un neiecietību uz seksuālās orientācijas pamata kā vieslektors un kvalificēts eksperts piedalīsies Zviedrijas Ombuds pret seksuālo minoritāšu diskriminācijuHans Ytterberg.Šī institūcija, kura tika izveidota jau 1999. gadā, ir viena no Zviedrijas četrām ombuda institūcijām. Hans Ytterberg ir bijušais tiesnesis, kas ļoti aktīvi darbojies Eiropas Savienības ietvaros kā pret-diskriminācijas eksperts.

Semināra Programma

 

9.45–10.00 - Dalībnieku reģistrācija

10.00–10.10 - Semināra atklāšana. Ilze Brands-Kehre, Latvijas Cilvēktiesību centra direktore

10.10–10.25 - Iecietība Latvijā – reālā situācija un juridiskie aspekti. Ilvija Pūce, Latvijas Cilvēktiesību centra juriste

10.25–10.40 - Seksuālo minoritāšu atbalsta organizāciju situācija Latvijā. Linda Freimane, NVO Mozaika

10.40–11.00 - Jautājumi

11.00-12.00 - Cīņa pret diskrimināciju un neiecietību uz seksuālās orientācijas pamata. Hans Ytterberg,Zviedrijas ombuds pret diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata

12.00–13.00 - Pusdienas

13.00–14.00 - Cīņa pret diskrimināciju un neiecietību uz seksuālās orientācijas pamata. Hans Ytterberg,Zviedrijas ombuds pret diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata

14.00–15.30 - Diskusija

Publicēts: 2006-02-23