Aktuālie tiesu spriedumi patvēruma jomā

EBF projekta"Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā" (Nr. AK/LCC/EBF/2013/1) ietvaros Latvijas Cilvēktiesību centrs sagatavo un publicē Latvijas tiesu, ECT un ES tiesas spriedumu apkopojumus (3.aktivitāte). Pasākums tiek īstenots, lai veicinātu juridiskās palīdzības sniedzēju, tiesu un atbildīgo institūciju informētību par aktuāliem tiesu spriedumiem patvēruma jomā un to izmantošanu darbā.

 

LATVIJAS TIESU PRAKSE

EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESAS PRAKSE

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS PRAKSEProjektu atbalsta Eiropas Bēgļu fonds (vadošā iestāde ir LR Iekšlietu ministrija)

Pa šo informācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.Projekts tiek finansēts no Eiropas Bēgļu fonda līdzekļiem. http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Oпубликованный: 2014-06-30