Толерантность и антидискриминация

Latvijas Cilvēktiesību centrs veic neiecietības izpausmju (naida noziegumu, naida runas, diskriminācijas) monitoringu, pētījumus, sagatavo ziņojumus, īsteno izglītojošos pasākumus dažādām mērķgrupām, veic politikas analīzi un sniedz viedokļus un rekomendācijas par saistītajiem jautājumiem. 

Толерантность и антидискриминация