Jaunumi

Seminārs žurnālistiem “Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām un nelegālo imigrantu aizturēšanas vietām )”

Seminārs žurnālistiem “Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām un nelegālo imigrantu aizturēšanas vietām )”

2006. gada 30. - 31. maijā Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar MediaWise (Lielbritānija,http://www.mediawise.org.uk) organizēja divu dienu mācību semināru žurnālistiem “Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām un nelegālo imigrantu aizturēšanas vietām )”. Seminārs tika organizēts Eiropas Komisijas finansētā projekta “Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs – cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs”

Publicēts : 2006-05-31 Lasīt vairāk...

Starptautiska konference "Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Baltijas valstīs"

Starptautiska konference "Slēgtu iestāžu neatkarīga uzraudzība Baltijas valstīs"

2006. gada 27. - 28. aprīlī Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Asociāciju spīdzināšanas novēršanai (Association for the Prevention of Torture,www.apt.ch) un ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu organizēja starptautisku konferenci par Baltijas valstu slēgto iestāžu (cietumu, policijas izolatoru, psihoneiroloģisko slimnīcu, u.c.) neatkarīgas uzraudzības mehānismu praktiskās darbības pieredzi un efektivitāti.

Publicēts : 2006-04-28 Lasīt vairāk...