Jaunākās ziņas

Cilvēktiesību monitorings

Projekti

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar sabiedriskās politikas centru PROVIDUS (Latvija), Ženēvas iniciatīvas psihiatrijā (Nīderlande) Viļņas reģionālo biroju (Lietuva) un Garīgi slimo cilvēku interešu aizstāvības centru (Ungārija) realizē Eiropas Komisijas finansētu projektu „Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs: cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs”.

Publicēts : 2007-01-03 Lasīt vairāk...

Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā

Publikācijas

Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā

Latvijā ir aptuveni 100 slēgto iestāžu: 9 psihoneiroloģiskās slimnīcas, 31 sociālās aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, 15 ieslodzījuma vietas, 28 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas, aizturēšanas kameras robežkontroles punktos, nelegālo imigrantu uzturēšanās nometne „Olaine”, un citas iestādes, kurās atrodas personas, kam ar varas sankciju atņemta brīvība. Projekta ietvaros tika veiktas 102 monitoringa vizītes, tajā skaitā 15 vizītes psihoneiroloģiskajās slimnīcās, 23 vizītes sociālās aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem, 21 vizīte uz valsts un pašvaldību policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās, 22 vizītes cietumos un 21 vizīte vietās, kur tiek aizturēti nelegālie imigranti un izmitināti patvēruma meklētāji.

Publicēts : 2006-09-24 Lasīt vairāk...