Situācijas testēšanas eksperiments cīņā pret rasu diskrimināciju

Naktī no 5. uz 6. martu Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) piedalījās pirmajā Eiropas pretrasisma kustības (European Grasroots Antiracist Movement – EGAM) organizētajā situācijas testēšanas naktī, kuras mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību rasu un etniskās diskriminācijas riskiem. Tā arī bija pirmā reize, kad Latvijā tika izmantots situācijas testēšanas eksperiments, lai tiešā veidā atklātu diskriminācijas gadījumus

LCC pārbaudīja piecus no populārākajiem Rīgas naktsklubiem, izmantojot divas testētāju grupas, no kurām vienā bija jauni cilvēki ar tumšāku ādas krāsu, bet otrā - ar gaišu. Nevienā no klubiem diskriminācijas fakts netika atklāts. „Priecē, ka šoreiz Latvijas testēšanas rezultāti bija pozitīvi, un grupa ar tumšāku ādas krāsu iekļuva visos klubos. Tiesa, tas neliecina, ka Latvijā rasu un etniskā diskriminācija naktkslubos un citur, piemēram, darba vietās, nepastāv. Par sarežģītu situāciju šaja jomā liecina arī LCC regulāri saņemtā informācija par iespējamo čigānu (romu) diskrimināciju. Tā kā situācijas testēšana ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem diskriminācijas atklāšanai un sabiedrības informēšanai, LCC plāno tos turpināt,” uzsver Sigita Zankovska-Odiņa, testēšanas nakts organizētāja Latvijā.

Lai arī Latvijā plašsaziņas līdzekļos vairākkārt izskanējusi informācija par gadījumiem, kad naktsklubos netiek ielaisti ārzemnieki, cilvēki ar citu ādas krāsu vai cilvēki ar invaliditāti, līdz šim bijis tikai viens gadījums, kad kluba diskriminējošā rīcība pierādīta tiesā (lietā Raimonds Smagars pret SIA „Vernisāžas centrs”, 2005. gads).

Testēšanas nakts no 5. uz 6. martu, kuras ietvaros tika pārbaudīti naktsklubi un izklaides vietas, vienlaikus notika 14 Eiropas valstu lielākajās pilsētās. Diskriminācija uz rasu un etniskā pamata tika atklāta 15 pilsētu 35 nakstsklubos. Visvairāk diskriminācijas gadījumi konstatēti Rumānijā (4 pilsētās 9 gadījumi), Spānijā (8), Albānijā (4), Francijā (3 pilsētās 4 gadījumi) un Polijā (3). Neviens diskriminācijas fakts netika konstatēts 3 valstīs – Slovākijā, Latvijā un Ungārijā.

Lai gan cilvēki tiek diskriminēti dažādu iemeslu dēļ, rasu un etniskā diskriminācija ir viena no izplatītākajām visā Eiropā. Īpaši šobrīd ekonomiskās un sociālās krīzes apstākļos vairākās Eiropas valstīs aizvien lielāku atbalstu gūst galēji labējās un populistiskās partijas un to paustā nostāja attiecībā pret imigrantiem un etnisko minoritāšu pārstāvjiem.

EGAM rīkotajā Eiropas Testēšanas naktī piedalījās: Albānija, Beļģija, Dānija, Francija, Latvija, Norvēģija, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Kas ir situācijas testēšana?

Situācijas testēšana ir metode, ar kuras palīdzību var pierādīt diskriminācijas gadījumus dažādās dzīves jomās: nodarbinātībā, nekustamo īpašumu tirgū (kredītu piešķiršana, mājokļa īre), kā arī pieejā precēm un pakalpojumiem (to vidū, naktsklubiem, restorāniem un viesnīcām). Situācijas testēšana ir sociāls eksperiments ikdienas dzīves situācijās, kas ļauj ieraudzīt diskrimināciju, ko parasti cenšas noslēpt aiz dažādām atrunām: „vakance jau ir aizņemta”, „klubs ir pilns”, „ieeja atļauta tikai biedriem” vai „dzīvoklis jau ir izīrēts”. Metodes būtība ir precīzi organizēts eksperiments, kurā divi līdzīgi cilvēki pretendē uz kādu labumu (darbu, mājokli, publisko pakalpojumu, utt.), no kuriem viens atšķiras pēc kādas pazīmes, kas var novest pie nevienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas (dzimums, rase vai etniskā izcelsme, vecums, invaliditāte, reliģija vai pārliecība, seksuālā orientācija). Ja viens no cilvēkiem saskaras ar atšķirīgu attieksmi, tas var norādīt uz diskriminējošu rīcību. Parasti situācijas testēšanas dalībnieki ir fiktīvi: tie var būt gan NVO aktīvisti, gan brīvprātīgie studenti vai aktieri.

Situācijas testēšana jau vairāk kā 30 gadus tiek izmantota ASV un vairākās Rietumeiropas valstīs, piemēram, Francijā, Beļģijā, Nīderlandē. Pēdējos gados metode aktīvi tiek ieviesta arī Ungārijā un Čehijā, lai pierādītu čigānu (romu) diskrimināciju. Situācijas testēšana tiek izmantota gan kā pētnieciska metode, kas ļauj izvērtēt pretdiskriminācijas likumdošanas ieviešanu, gan kā metode, ar kuras palīdzību tiek veicināta sabiedrības apziņa un izpratne. Vairākās Eiropas valstīs situācijas testēšana tiek izmantota kā metode tiesvedības panākšanai un tās rezultāti kalpo kā pierādījums tiesā.

Papildu informācija:

Sigita Zankovska-Odiņa

67039295, 28172499

Publicēts: 2011-03-06