Jaunākās ziņas

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums

Publikācijas

 Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums

Latvijā, tāpat kā daudzās jaunajās ES dalībvalstīs, psihiatriskās slimnīcas un sociālās aprūpes centri psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem pagaidām ir visizplatītākā aprūpes forma. 2005. gada janvārī Latvija kopā ar citām Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģiona valstīm parakstīja Garīgās veselības deklarāciju un Garīgās veselības rīcības plānu Eiropai laikposmam no 2005. līdz 2010. gadam, kas prasa attiecīgajām varas institūcijām katrā dalībvalstī ieviest ar starptautiskajiem standartiem saskaņotu garīgās veselības aprūpes politiku un likumdošanu un attīstīt sabiedrībā balstīto aprūpi personām ar smagiem psihiskās veselības traucējumiem, lai aizstātu aprūpi lielajās institūcijās. Tomēr līdz šim deinstitucionalizācija un sabiedrībā balstītu aprūpes pakalpojumu veidošana noris lēni. 

Publicēts : 2006-07-20 Lasīt vairāk...

Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai

Publikācijas

Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai

Grāmata "Nacionālo minoritāšu konvencija – Eiropas pieredze Latvijai. Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību – Konsultatīvās komitejas viedokļi par atsevišķu Konvencijas pantu īstenošanu dalībvalstīs" tapusi Latvijas Cilvēktiesību centra un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta sadarbības rezultātā, ar Eiropas Padomes Informācijas biroja un Fridriha Eberta fonda finansiālu atbalstu. Autori: Ilze Brands Kehris, Sigita Zankovska-Odiņa, Artūrs Kučs.

Publicēts : 2006-06-29 Lasīt vairāk...

Latvijas Cilvēktiesību centra juristi sniegs bezmaksas konsultācijas par tiesībām netikt diskriminētam Valmieras un Rēzeknes iedzīvotājiem

Jaunumi

Latvijas Cilvēktiesību centra juristi sniegs bezmaksas konsultācijas par tiesībām netikt diskriminētam Valmieras un Rēzeknes iedzīvotājiem

Latvijas Cilvēktiesību centra juristi 2006. gada 6. jūlijā, no plkst. 16.00 līdz 18.00 viesnīcas Wolmar Mazajā zālē, Tērbatas ielā 16a, Valmierā un 2006. gada 13. jūlijā, no plkst. 16.00 līdz 18.00 viesnīcas Rēzekne semināru zālē Brīvības ielā 2, Rēzeknē sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas ied...

Publicēts : 2006-06-27 Lasīt vairāk...

Seminārs žurnālistiem “Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām un nelegālo imigrantu aizturēšanas vietām )”

Jaunumi

Seminārs žurnālistiem “Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām un nelegālo imigrantu aizturēšanas vietām )”

2006. gada 30. - 31. maijā Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar MediaWise (Lielbritānija,http://www.mediawise.org.uk) organizēja divu dienu mācību semināru žurnālistiem “Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām un nelegālo imigrantu aizturēšanas vietām )”. Seminārs tika organizēts Eiropas Komisijas finansētā projekta “Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs – cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs”

Publicēts : 2006-05-31 Lasīt vairāk...