Jaunākās ziņas

Īstenots seminārs "Mēs un cilvēktiesības" pedagogiem

Jaunumi

Īstenots seminārs "Mēs un cilvēktiesības" pedagogiem

Šī gada 12. un 13. martā Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja divu dienu tiešsaistes semināru “Mēs un cilvēktiesības” pedagogiem. Semināra mērķis bija padziļināt skolotāju izpratni par cilvēktiesībām un aplūkot dažādas metodes, kā interesanti un interaktīvi runāt skolēniem par dažādiem sarežģītiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām. Īpaša uzmanība seminārā tika pievērsta metodoloģijai darbā ar skolēniem, dažādu metožu izskatīšanai un analīzei. Seminārā tika izmantotas gan formālās, gan neformālās izglītības metodes.  

Publicēts : 2024-03-14 Lasīt vairāk...

Konferences “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – aktuālie izaicinājumi un risinājumi naida runas un naida noziegumu mazināšanā” kopsavilkums

Jaunumi

Konferences “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – aktuālie izaicinājumi un risinājumi naida runas un naida noziegumu mazināšanā” kopsavilkums

Šī gada 14. decembrī risinājās Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) rīkotā konference “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – aktuālie izaicinājumi un risinājumi naida runas un naida noziegumu mazināšanā”. Konferences mērķis bija aplūkot aktualitātes neiecietības, jo sevišķi naida runas un naida noziegumu mazināšanas jautājumos, kā arī apspriest pašreizējos izaicinājumus un iespējamos risinājumus. Konferencē tika aplūkota citu valstu prakse, dažādu iesaistīto pušu, tostarp tiesību aizsardzības, valsts, izglītības iestāžu un NVO loma un daudzveidīgas pieejas naida runas un naida noziegumu mazināšanai.

Publicēts : 2023-12-22 Lasīt vairāk...