Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei

Latvijas Cilvēktiesību centrs kopš 2011. gada 1. jūnija uzsākusi īstenot projektu „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei”. Projekta mērķis ir veicināt valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un plašākas sabiedrība izpratni par pret-diskriminācijas tiesību normām un aizsardzības mehānismiem, kā arī veicināt datu un informācijas plašāku pieejamību dažādām mērķa grupām.

Projekta ietvaros plānots sagatavot un izdot analītisku pārskatu „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei”, kā arī saturiski papildināt Latvijas Cilvēktiesību centra mājas lapā izveidoto Pret-diskriminācijas datu bāzi.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2011. gada 1. jūnija līdz 2011. gada 15. novembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 4978,40

Projekta vadītāja: Sigita Zankovska-Odiņa, Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Publicēts: 2011-06-01