Jaunumi

Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 222 " Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi" tulkojumu

Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 222 " Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi" tulkojumu

Latvijas Cilvēktiesību centrs ar ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionālā biroja atbalstu ir veicis Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 222 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi" tulkojumu krievu, angļu, franču, gruzīnu un arābu valodās.

Publicēts : 2012-09-26 Lasīt vairāk...

Projekta „Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā" rezultātu apkopojums

Projekta „Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā" rezultātu apkopojums

Īstenots projekts, kura ietvaros tika  sniegta juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem. Projekta vispārīgais mērķis bija veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautiskajām tiesību normām. Projekta specifiskais mērķis bija paplašināt patvēruma meklētāju iespējas saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību.    

Publicēts : 2012-06-29 Lasīt vairāk...

Latvijas cilvēktiesību centra viedoklis par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā"

Latvijas cilvēktiesību centra viedoklis par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā"

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) kā nevalstiska organizācija, kas strādā ar cilvēktiesību un pamattiesību jautājumiem, ietverot arī diskriminācijas novēršanas jomu, pauž bažas par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā", kas iesniegts Saeimā un pieņemts pirmajā lasījumā. LCC uzskata, ka Darba likumā (DL) jau ietverta pietiekama aizsardzība pret atšķirīgu attieksmi atkarībā no valodas, līdz ar to - pret nepamatotām svešvalodu zināšanu prasībām. Lai arī valoda nav tieši nosaukta starp atšķirīgas attieksmes aizliegtajiem pamatiem, DL ietvertais atšķirīgas attieksmes aizliegto pamatu uzskaitījums ir 'atvērts', tāpēc valoda var tikt uzskatīta par iekļautu starp "citiem apstākļiem".

Publicēts : 2012-03-15 Lasīt vairāk...