Starptautiska konference “Daudzveidīgas pieejas naida noziegumu un naida runas ierobežošanā un novēršanā”

Š.g. 22. oktobrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizē starptautisku konferenci “Daudzveidīgas pieejas naida noziegumu un naida runas ierobežošanā un novēršanā”.

Konferences ieraksts ir skatams:

konferences 1.daļa  https://www.youtube.com/watch?v=7XNdJcM0uAI

Konferences 2.daļa https://www.youtube.com/watch?v=N30zKLZX4Ws

 

Konflikts Austrumukrainā, uzbrukums Charlie Hebdo redakcijai Francijā, bēgļu krīze un migrācijas plūsmas Eiropā un ārpus tās robežām veicinājuši gan solidaritātes izpausmes, gan arī naidīgas reakcijas, t.sk. internetā un ārpus tā.

Konferencē ievadrunu par naida noziegumu attīstības tendencēm, naida noziegumu īpašo ietekmi uz cietušajiem un pieejām darbā ar likumpārkāpējiem, teiks viens no Eiropas vadošajiem pētniekiem Paul Iganski, Lankasteras universitātes profesors kriminoloģijas un krimināltiesību jautājumos.

Viena no konferences paneļdiskusijām būs veltīta tiesībsargājošu iestāžu un pilsoniskās sabiedrības sadarbības piemēriem (tādiem kā kopīgas kampaņas, apmācības, vadlīniju izstrāde, datu apmaiņa, krimināllietu analīze, u.c.). Tajā piedalīsies Polijas Iekšlietu ministrijas, Horvātijas un Latvijas Policijas akadēmiju pārstāvji, kā arī NVO pārstāvji no Nīderlandes.

Naida kurināšanas kontekstā Latvijā līdz šim lielākā uzmanība pievērsta komentāriem valstī lielākajos interneta ziņu portālos. Vai/kā ir mainījusies interneta ziņu portāla politika pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā Delfi v Estonia, īpaši gadījumos, kad tiek atspoguļoti sabiedrībā jūtīgi jautājumi, piemēram, Ukrainas konflikts, Praids, bēgļu krīze? Par to pieredzē dalīsies Latvijas lielāko interneta ziņu portālu DELFI.LV un TVNET. LV pārstāvji.

2014.-2015. gadā strauji pieauga Facebook lietotāju skaits Latvijā, kas vienlaikus palielinājis  sūdzību skaitu par naidīgu saturu gan šajā, gan citos globālajos sociālajos tīklos. Lai informētu par attīstībām un standartiem Facebook politikā, konferencē uzstāsies Gabriella CsehFacebook sabiedrības politikas pārstāve Centrālajā un Austrumeiropā, savukārt Polijas NVO pārstāvis dalīsies pieredzē par sadarbību ar globālajiem sociālajiem tīkliem, gan veicot neonacistu, gan radikālu futbola fanu monitoringu.

Konference tiek organizēta, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros. 

Pielikumi

Publicēts: 2015-10-21