Jaunumi

Projekta „Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā" rezultātu apkopojums

Projekta „Juridiskās palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem Latvijā" rezultātu apkopojums

Īstenots projekts, kura ietvaros tika  sniegta juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem. Projekta vispārīgais mērķis bija veicināt patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanos atbilstoši LR Patvēruma likumam, ES un starptautiskajām tiesību normām. Projekta specifiskais mērķis bija paplašināt patvēruma meklētāju iespējas saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību.    

Publicēts : 2012-06-29 Lasīt vairāk...

Latvijas cilvēktiesību centra viedoklis par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā"

Latvijas cilvēktiesību centra viedoklis par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā"

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) kā nevalstiska organizācija, kas strādā ar cilvēktiesību un pamattiesību jautājumiem, ietverot arī diskriminācijas novēršanas jomu, pauž bažas par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā", kas iesniegts Saeimā un pieņemts pirmajā lasījumā. LCC uzskata, ka Darba likumā (DL) jau ietverta pietiekama aizsardzība pret atšķirīgu attieksmi atkarībā no valodas, līdz ar to - pret nepamatotām svešvalodu zināšanu prasībām. Lai arī valoda nav tieši nosaukta starp atšķirīgas attieksmes aizliegtajiem pamatiem, DL ietvertais atšķirīgas attieksmes aizliegto pamatu uzskaitījums ir 'atvērts', tāpēc valoda var tikt uzskatīta par iekļautu starp "citiem apstākļiem".

Publicēts : 2012-03-15 Lasīt vairāk...

Pētījums: „Datu aizsardzība: atlīdzinājuma gūšanas veidi un to izmantošana”

Pētījums: „Datu aizsardzība: atlīdzinājuma gūšanas veidi un to izmantošana”

Latvijas Cilvēktiesību centrs Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (Fundamental Rights Agency, www.fra.europa.eu) uzdevumā veic pētījumu: „Datu aizsardzība: atlīdzinājuma gūšanas veidi un to izmantošana” (Data Protection: Redress mechanisms and their use). Pētījums tiek veikts 16 no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un ir vienīgais Baltijas valstīs.  

Publicēts : 2012-03-12 Lasīt vairāk...