Latvijas cilvēktiesību centra viedoklis par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā"

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) kā nevalstiska organizācija, kas strādā ar cilvēktiesību un pamattiesību jautājumiem, ietverot arī diskriminācijas novēršanas jomu, pauž bažas par likumprojektu "Grozījumi Darba likumā", kas iesniegts Saeimā un pieņemts pirmajā lasījumā. LCC uzskata, ka Darba likumā (DL) jau ietverta pietiekama aizsardzība pret atšķirīgu attieksmi atkarībā no valodas, līdz ar to - pret nepamatotām svešvalodu zināšanu prasībām. Lai arī valoda nav tieši nosaukta starp atšķirīgas attieksmes aizliegtajiem pamatiem, DL ietvertais atšķirīgas attieksmes aizliegto pamatu uzskaitījums ir 'atvērts', tāpēc valoda var tikt uzskatīta par iekļautu starp "citiem apstākļiem".

Pielikumi

Publicēts: 2012-03-15