FRA aptauja par anti-semitismu

No 3.septrembra ebreju tautības cilvēki deviņās Eiropas Savienības valstīs var piedalīties Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras aptaujā par savu pieredzi par anti-semitismu. Aptaujā var piedalīties līdz 30.septembrim.

Pētījuma pasūtītājs ir Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA - www.fra.europa.eu), kas atrodas Vīnē, Austrijā. FRA mērķis ir nodrošināt uz pierādījumiem balstītu ieteikumu pamattiesību sniegšanu ES iestādēm un dalībvalstīm. Viens no veidiem, kā gūt pierādījumus, ir aptaujas, kurās cilvēkiem Eiropā tiek jautāta viņu pieredze un uztvere par to, kā cilvēku tiesības tiek realizētas ikdienas dzīvē. Šis konkrētais pētījums saistīts ar ebreju tautas pamattiesībām, un dati tiks izmantoti, llai sniegtu būtisku informāciju Eiropas Savienības un nacionālo valstu politikas veidotājiem, kā arī organizācijām, kas darbojas ebreju un plašākas pilsoniskās sabiedrības ietvaros. Tādējādi, aptauja palīdzēs nodrošināt to, ka ebreju tautas tiesības tiek ievērotas, aizsargātas un pildītas visā Eiropas Savienībā.

Pētījumu veic Ebreju Politikas Pētījumu institūts (Jewish Policy Research - www.jpr.org.uk) un tirgus un sociālo pētījumu centrs „Latvijas Fakti (www.latfacts.lv). Ebreju Politikas Pētījumu institūts (JPR) ir neatkarīgs pētniecības institūts, kas atrodas Apvienotajā Karalistē un specializējas mūsdienu ebreju lietās, piegādājot pētījumu datus dažādām aģentūrām -gan ebreju kopienā, gan ārpus ebreju kopienas.

Vairāk par pētījumu latviešu valodā: http://www.jewishcultureineurope.org/_downloads/QandA_Latvian.pdf

Lai piedalītos klikšķini šeit

Publicēts: 2012-09-13