Jaunākās ziņas

Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

Publikācijas

Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

2003. gads Latvijai bija pēdējais gads pirms pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO, kas stipri ietekmējis valsts politikas virzību. Kaut arī šajā periodā cilvēktiesību joma netika izvirzīta par prioritāti, vairākas Apvienoto Nāciju Komiteju un Eiropas Padomes pārstāvju starptautiskās rekomendācijas veicinājušas pievērsties galvenajām cilvēktiesību problēmām, respektīvi, cilvēktiesību ievērošanai slēgtajās iestādēs. Uzmanība tika pievērsta ne tikai problēmām cietumos (pirmstiesas ieslodzījums, apstākļi un procedūras), garīgās veselības aprūpes iestādēs un nelegālo imigrantu nometnēs, bet arī policijas vardarbības izpausmēm un neatkarīgu sūdzību institūciju trūkumam.

Publicēts : 2004-04-26 Lasīt vairāk...

Rokasgrāmata slēgto iestāžu monitoringa veicējiem

Publikācijas

Rokasgrāmata tapusi Eiropas Komisijas finansētā projekta "Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs - cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs" ietvaros. Publikācijā atspoguļots LCESC viedoklis. Tas nevar tikt izmantots, lai paustu EK oficiālo nostāju.Rokasgrāmata tapusi sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS.  

Publicēts : 2004-04-23 Lasīt vairāk...