Jaunākās ziņas

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs rīko divu dienu semināru NVO pārstāvjiem par nevalstisko organizāciju lomu diskriminācijas novēršanā

Jaunumi

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs rīko divu dienu semināru NVO pārstāvjiem par nevalstisko organizāciju lomu, Latvijā novēršot diskrimināciju uz rases vai etniskās izcelsmes, vecuma, invaliditātes, reliģijas vai pārliecības, kā arī seksuālās orientācijas pamata. Seminārs notiks 6. un 7. jūnijā.   

Publicēts : 2005-05-26 Lasīt vairāk...

Seminārs ieslodzījumu vietu darbiniekiem "Pašnāvību profilakse cietumos": kopsavilkums

Jaunumi

Seminārs ieslodzījumu vietu darbiniekiem "Pašnāvību profilakse cietumos": kopsavilkums

Lai veicinātu cietumu darbiniekos izpratni par pašnāvības problēmām, informētu par pašnāvību profilaksi, kā arī attīstītu iemaņas, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā pašnāvību mēģinājumu gadījumos ieslodzījuma vietās, 18.maijāLCESC sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļu organizēja semināru “Pašnāvību profilakse cietumos.”

Publicēts : 2005-05-19 Lasīt vairāk...

Līdz 8. jūnijam iespējams pieteikties alternatīvās aprūpes veicināšanas projektu konkursam

Jaunumi

Konkursa finansētājs ir Sorosa Fonds – Latvija (SFL). Konkurss tiek rīkots programmas Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvībai ietvaros. Konkursa mērķis - veidot alternatīvas personu ar psihiskās veselības traucējumiem vai personu ar garīga rakstura traucējumiem ievietošanai stacionārās iestādēs, tādējādi veicinot šo mazaizsargāto grupu integrāciju sabiedrībā.

Publicēts : 2005-05-09 Lasīt vairāk...