Naida noziegumu un neiecietības izpausmju mazināšana Latvijā

Pēdējo gadu laikā aizvien lielākas bažas raisa naida noziegumu – naida vardarbības un naida runas, izplatība Latvijas sabiedrībā. Vārdiski un fiziski tiek aizskarti cilvēki ar atšķirīgu ādas krāsu, etnisko vai reliģisko piederību, cilvēki ar atšķirīgu seksuālo orientāciju. Ņemot vērā aizvien pieaugušo jautājuma aktualitāti un ne vienmēr efektīvo policijas reakciju uz naida noziegumiem, LCC ar ES finanšu instrumenta „Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai” grantu shēmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” finansiālu atbalstu ir aizsācis projektu „Naida noziegumu un neiecietības izpausmju mazināšana Latvijā”.

Projekta realizācijas laiks: 2007. gada 1.aprīlis – 2008.gada 1.decembris

Projekta mērķis ir mazināt neiecietības izpausmes Latvijā, paaugstinot policijas un nevalstisko organizāciju kapacitāti naida vardarbības un naida runas identificēšanā un novēršanā, vienlaikus veicinot to savstarpējo sadarbību.

Projekta tiešās mērķa grupas: (1) projektā tieši iesaistītie policijas darbinieki; (2) neiecietībai un diskriminācijai pakļautās riska grupas (cilvēki ar atšķirīgu rasu vai etnisko, reliģisko piederību, seksuālo orientāciju, cilvēki ar invaliditāti); (3) sabiedriskās organizācijas, kas strādā ar šīm grupām vai dzimumu līdztiesības jautājumiem. Sekundārās mērķa grupas: (1) policijas darbinieki, kas nav tieši iesaistīti projekta aktivitātēs, bet kam pēc projekta beigām būs iespējams izmantot projekta rezultātus; (2) sabiedriskās organizācijas; (3) masu mediji un (4) sabiedrība.

Projekta ietvaros plānots:

1. izstrādāt policijas darbā praktiski pielietojamus kritērijus naida noziegumu identificēšanai, reģistrācijai, izmeklēšanai un datu apkopošanai par tiem;

2. izstrādāt apmācības materiālus esošajiem un topošajiem policistiem par rasisma un naida motivētiem noziegumiem, tajos ietverot gan informāciju par naida noziegumu identificēšanas, reģistrācijas un 

3. izmeklēšanas kritērijiem, gan ieteikumus šo kritēriju praktiskam pielietojumam;

4. sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām izveidot naida noziegumos cietušo personu atbalsta tīklu;

5. sagatavot informatīvu materiālu diskriminācijai un neiecietībai pakļauto sabiedrības grupu informēšanai par palīdzības saņemšanas iespējām;

6. izstrādāt sūdzību pieņemšanas mehānismu, kura ietvaros interneta lietotājiem, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai kopumā būtu iespējams ziņot par reāliem naida vardarbības un naida runas gadījumiem, 7. ekstrēmo organizāciju mājas lapām, forumiem un čatiem, videoklipiem, mūzikas ierakstiem un citiem internetā pieejamiem naidu kurinošiem materiāliem.

http://www.lsif.lv/
http://ec.europa.eu/atoz_en.htm

Publicēts: 2007-05-03