Projekts "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība"

Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības spējas atpazīt neiecietības un diskriminācijas izpausmes, lai efektīvi reaģētu uz tām un sniegtu cietušajiem atbilstošu palīdzību. Projekta aktivitāšu kopas pamatprincipi ir informēšana, izglītošana, atbalsts, un sadarbība.

Projekta ietvaros tiks rīkota informatīvā kampaņa, kuras rezultātā gan plašāka sabiedrība, gan atsevišķas sabiedrības grupas, kuras ir visvairāk pakļautas neiecietības izpausmēm, gūs labāku izpratni par neiecietības izpausmju iemesliem un sekām, par to, kā ir iespējams aizstāvēt savas un citu līdzcilvēku tiesības, reaģējot un ziņojot par diskrimināciju un naida runu/noziegumiem.

Projektā notiks izglītojošie pasākumi pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuru rezultātā tiks stiprināta to kapacitāte neiecietības izpausmju mazināšanā un reaģēšanā uz diskriminācijas un naida runas/noziegumu izpausmēm veidojot savas iniciatīvas.

LCC sniegs bezmaksas juridisko palīdzību cietušajiem no diskriminācijas un naida runas/noziegumiem un attīstīs informatīvo resursu diskriminācijas un naida noziegumu jautājumos. Tiks stiprināta sadarbība starp pilsonisko sabiedrību un tiesībsargājošām iestādēm, tādējādi nodrošinot dažādu sabiedrības grupu labāku pieeju juridiskai palīdzībai un atbalstam.

Lai gūtu plašāku priekšstatu par naida runas izplatību Latvijā un izvērtētu nepieciešamos turpmākus pasākumus tās mazināšanai, tiks veikts pētījums par naida runu internetā Latvijā.

Projekta rezultātā paaugstināsies sabiedrības un dažādu mazaizsargātu grupu informētība par neiecietības sekām un savu tiesību aizsardzību, palielināsies atbalsta saņemšanas iespējas cietušajiem no diskriminācijas un naida noziegumiem, kā arī stiprināta NVO rīcībspēja neiecietības apkarošanā.

 

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada janvāris - 2022.gada decembris 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību Make Room Europe un Līdzdalības platformu. 

Projekta kopējais budžets: 103,030.81 eiro

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds". 

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv.

PROJEKTA JAUNUMI 

Ir noslēdzies projekts “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” 

Pētījums "Naida runa Latvijā - tendences un izaicinājumi" 

Notika diskusija starp NVO un tiesību aizsardzības iestādēm par naida noziegumu apkarošanu

Konferences “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – aktuālie izaicinājumi un risinājumi naida runas un naida noziegumu mazināšanā” kopsavilkums

Par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu automazgātavas īpašniekam būs jāmaksā 1000 eiro atlīdzība par morālo kaitējumu Ukrainas pilsonei 

KONFERENCE: “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – aktuālie izaicinājumi un risinājumi naida runas un naida noziegumu mazināšanā”

Atskats uz projekta “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” īstenotajiem semināriem

Daugavpilī notika trīs informatīvie semināri jauniešiem par naida runas mazināšanu 

Romu kopienas pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem apmeklēja semināru “Romi par iecietību un pret diskrimināciju!”

Cilvēku stāsti par diskrimināciju un naida izpausmēm

Ziņo par naida noziegumiem un naida runu!

Сообщи о преступления на почве ненависти и языке вражды!

Report hate crimes and hate speech! 

Noslēgusies NVO kapacitātes stiprināšanas programma “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”

Īstenots NVO apmācību programmas “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību” pirmais posms 

Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz tiešsaistes semināru “Diskriminācija, naida noziegumu/naida runa: ko Es varu darīt?

Aicinām NVO piedalīties mācību programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”

Ir papildināta datubāze par diskriminācijas un naida runas/naida noziegumu jautājumiem

Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz tiešsaistes semināru “Diskriminācija, naida noziegumu/naida runa: ko Es varu darīt? - 15.10.

Aicinām NVO piedalīties apmācību programmā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību"

Papildināta datubāze par diskriminācijas un naida runas un naida noziegumu jautājumiem

Ziņo par diskrimināciju!

Cообщи о дискриминации! 

14.maijā ir organizēts pirmais tiešsaistes seminārs “Diskriminācija, naida noziegumu/naida runa: ko Es varu darīt?”

Aicinām Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus uz tiešsaistes semināru “Diskriminācija, naida noziegumu/naida runa: ko Es varu darīt?

Latvijas Cilvēktiesību centra viedoklis saistībā ar grozījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem 

Ir pieejamas bezmaksas konsultācijas un juridiskā palīdzība diskriminācijas un naida noziegumu gadījumos

Oпубликованный: 2021-01-04