Aicinām NVO piedalīties apmācību programmā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību"

Biedrības “Līdzdalības platforma” un “Latvijas Cilvēktiesību Centrs” aicina nevalstiskās organizācijas piedalīties apmācību programmā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”. Pirmais seminārs notiks Rīgā š.g. 5.-7.oktobrī.

Lai gan sabiedrības iecietības līmenis pakāpeniski augt, tomēr atsevišķas grupas joprojām bieži saskarās ar dažādām neiecietības izpausmēm, t.sk. diskrimināciju, naida runu un naida noziegumiem.

NVO, t.sk organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, ir nozīmīga loma neiecietības mazināšanā. Nevalstiskajam sektoram ir liela sabiedrības un dažādu mazāk aizsargātu grupu uzticība, ciešais kontakts ar iedzīvotājiem un iespējas uzrunāt sabiedrību interesantā un uzrunājošā veidā.

Mācību programma “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību” ir veidota kā īpašs izglītojošs, metodiskais un atbalsta resurss NVO iecietības veicināšanas jomā, lai ikviena organizācija varētu stiprināt savas zināšanas un prasmes dažādu aktivitāšu un projektu īstenošanā.

Mācību programmas mērķis: stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti neiecietības izpausmju mazināšanā un reaģēšanā uz diskriminācijas un naida runas/noziegumu izpausmēm.

Mācību programma turpināsies no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada aprīlim.

Mācību programmā tiek aicināti  piedalīties*:

-       nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas šobrīd strādā vai vēlas stiprināt savu kapacitāti darbam ar neiecietības jautājumiem, kā arī organizācijas bez pieredzes, bet kas vēlas īstenot iniciatīvas iecietības veicināšanas  jomā;
-       organizācijas un iestādes, kas strādā ar jauniešiem;
-       NVO, kuras strādā ar mazāk aizsargāto grupu pārstāvjiem – jauniebraucējiem (migrantiem/bēgļiem), mazākumtautībām, personām ar invaliditāti, seksuālām minoritātēm u.c.

Mācību programma sastāv no trīs posmiem:
2021.gaga 5.-7.oktobris: Mācību ievadseminārs 

Seminārs aptvers teorētiskās un praktiskās sesijas par dažādām neiecietības izpausmēm, t.sk. diskrimināciju, naida runu un naida noziegumiem, NVO aktīvo lomu iecietības veicināšanā un izglītību cilvēktiesību jomā. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labo prakšu piemēriem un praktiskajām metodēm, ko viņi varēs izmantot savā darbā naida runas mazināšanai un iecietības veicināšanai. Trīs dienu semināra rezultātā dalībnieki izstrādās savas iniciatīvas, vērstas uz konkrētas mērķa grupas vai plašākās sabiedrības izglītošanu saistībā ar neiecietības mazināšanu, kuras īstenos nākamajā programmas posmā.

2021.oktobris - 2022.marts - iniciatīvu īstenošana 

Dalībnieki 6 mēnešu laikā, savstarpēji sadarbojoties, sagatavo un novada izglītojošo pasākumu kādai sabiedrības grupai ar mērķi paaugstināt izpratni par naida runas/ diskriminācijas un neiecietības jautājumiem un veicināt iecietību. Iniciatīvu ieviešanas laikā dalībniekiem tiks sniegts mentoru atbalsts, kas palīdzēs nodrošināt aktivitāšu kvalitāti un sasniegt plānotus rezultātus.

2022.gada 6.-7.aprīlis (provizoriski)* - Izvērtēšanas un pieredzes dalīšanas seminārs. 

Divu dienu apmācību seminārs, kura laikā dalībniekiem būs iespēja dalīties ar savu pieredzi un praksēm, izvērtēt ieviesto iniciatīvu rezultātus un ietekmi, kā arī iegūt nepieciešamās  papildus zināšanas un prasmes turpmākas darbības nodrošināšanai naida runas/diskriminācijas/neiecietības novēršanas jomā, kā arī sabiedrības saliedētības un iecietības veicināšanai. 

Dalība semināros ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta izmitināšana, ēdināšana un materiāli semināra laikā, kā arī sabiedriskā transporta izmaksas. Dalībnieki, kas tiks apstiprināti dalībai, apņemas piedalīties visā apmācību programmā no 2021.gada oktobra līdz 2022.gada aprīlim. 

 Dalībai programmā var pieteikties līdz 2021.gada 30.septembrim, aizpildot pieteikuma formu: https://forms.gle/3u8YcZjzHBVyzPza8 

 Semināri norisināsies latviešu valodā. Pirmā mācību semināra programma ir pieejama pielikumā.

*Dalība pasākumā ir iespējama tikai uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

 Mācību programma tiek organizēta projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Pielikumi

Publicēts: 2021-09-20