Īstenots NVO apmācību programmas “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību” pirmais posms

No 2022. gada 18. februāra līdz 1. aprīlim norisinājās NVO kapacitātes stiprināšanas programmas “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību” pirmais posms. Kopumā piecos tiešsaistes semināros piedalījās 28 dalībnieki, kas pārstāvēja 24 biedrības no dažādiem Latvijas reģioniem.

Programmas mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju spēju reaģēt uz neiecietības izpausmēm, it īpaši uz diskrimināciju un naida runu/noziegumiem. Pirmā posma laikā dalībnieki stiprināja savas spējas atpazīt neiecietības izpausmes, lai aizstāvētu mazāk aizsargātu grupu tiesības un intereses. 

Semināru laikā tika apspriesti šādi jautājumi:

-          neiecietību veicinošie un mazinošie faktori;

-          kas ir diskriminācija, un kā uz to reaģēt, lai aizstāvētu savu biedru intereses;

-          kā atpazīt, kā un kur ziņot par naida runu un naida noziegumiem. Kāda ir to ietekme uz indivīdu un sabiedrību.

-          kas ir cilvēktiesības un kāda ir NVO loma cilvēktiesību veicināšanā;

-          savu iniciatīvu plānošana un izstrāde, lai padarītu sabiedrību iecietīgāku. 

Dalībniekiem bija iespēja aktīvi diskutēt par šiem jautājumiem, apmainoties ar dažādām idejām un viedokļiem. Semināros dalībniekiem bija iespēja izvērtēt savu personīgo pieredzi ar diskrimināciju, kā arī analizēt, kādi gadījumi var tikt kvalificēti kā diskriminācija un kā reaģēt uz diskriminācijas izpausmēm. Darbojoties praktiski, dalībnieki prezentēja savas sākotnējās idejas iniciatīvu izstrādei. Programmas vadītāji dalījās ar padomiem par to, kā veiksmīgi aktualizēt jautājumus neiecietības un diskriminācijas mazināšanai.

Nākamajā programmas posmā no 2022. gada aprīļa līdz jūnijam programmas dalībnieki izstrādās un īstenos savas iniciatīvas iecietīgākas sabiedrības veidošanai. Pēdējais programmas posms norisināsies 29.-30. jūnijā, kad dalībnieki atkal sanāks kopā, lai dalītos pieredzē iniciatīvu īstenošanā un iegūtu papildus zināšanas un prasmes.

Mācību programma tiek organizēta projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Publicēts: 2022-04-29