Noslēgusies NVO kapacitātes stiprināšanas programma “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”

Ir noslēgusies nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitātes stiprināšanas programma “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību”, kuru īstenoja biedrības “Līdzdalības platforma” un Latvijas Cilvēktiesību centrs. Programmas mērķis bija stiprināt nevalstisko organizāciju spēju reaģēt uz neiecietības izpausmēm, it īpaši uz diskrimināciju un naida runu/noziegumiem. Programma sastāvēja no trim posmiem: piecu tiešsaistes mācību semināru cikla, NVO iniciatīvu īstenošanas perioda, un klātienes izvērtēšanas un pieredzes dalīšanas semināra. Programma norisinājās no š.g. 18. februāra līdz 30. jūnijam un tajā piedalījās 28 dalībnieki, kas pārstāvēja 24 biedrības no dažādiem Latvijas reģioniem.

Pirmajā posmā dalībnieki stiprināja savas pret-diskriminācijas jautājumos un metodēs, kuras var izmantot, lai uzrunātu dažādas mērķgrupas par šiem jautājumiem. Semināru laikā tika apspriesti jautājumi, kas skar neiecietības veicinošos un mazinošos faktorus, diskrimināciju un kā uz to reaģēt, naida runu un naida noziegumus, kāda ir to ietekme,  cilvēktiesības un kāda ir NVO loma cilvēktiesību veicināšanā, kā arī izglītību cilvēktiesību jomā. Dalībniekiem aktīvi diskutēja par šiem jautājumiem, apmainoties ar dažādām idejām un viedokļiem. Darbojoties praktiski, dalībnieki prezentēja savas sākotnējās idejas iniciatīvu izstrādei. Programmas vadītāji dalījās ar padomiem par to, kā veiksmīgi aktualizēt jautājumus neiecietības un diskriminācijas mazināšanai.

Otrajā programmas posmā vairākas NVO no dažādiem Latvijas reģioniem, izmantojot iegūtas zināšanas un mentoru palīdzību, izstrādāja un īstenoja savas iniciatīvas iecietības veicināšanai un dažādu mērķgrupu informētības palielināšanai par to, kā reaģēt uz diskrimināciju un naida noziegumiem/runu. NVO mērķgrupu vidū bija skolēni, jaunieši, jaunās māmiņas, seniori,  sociālie darbinieki, cilvēki ar invaliditāti, biedrību biedri u.c. Līdz 30. jūnijam kopumā tika īstenotas 8 iniciatīvas, kuras aptvēra tuvu 300 dalībnieku. Vairākas NVO turpina iniciatīvu plānošanu, kuras ietver arī ilgtermiņa projektus un aktivitātes.

29. un 30. jūnijā klātienē norisinājās programmas pēdējais posms – pieredzes dalīšanas, tīklošanas, zināšanu stiprināšana un visas programmas izvērtēšana.  Šajā seminārā dalībniekiem bija iespēja papildināt un nostiprināt savas zināšanas pretdiskriminācijas jautājumos, prezentēt savas iniciatīvas, dalīties pieredzē metožu izmantošanā, labāk izzināt izglītības cilvēktiesību jomā metodes un izmēģināt kā šīs metodes darbojas praksē. Semināra viešņa – Tiesībsarga biroja pārstāve detalizēti informēja dalībniekus par biroja darbu cilvēktiesību aizsardzībā un diskriminācijas novēršanā, kādos jautājumos var vērsties pie tiesībsarga un kā notiek sūdzību izskatīšana.

“Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību” programmas rezultātā NVO pārstāvji guva labāku izpratni par iecietības veicināšanu un dažādām metodēm, kuras var izmantot strādājot ar dažādām sabiedrības grupām. Biedrību pārstāvji ieguva jaunās idejas savu iniciatīvu un projektu realizēšanai, izveidoja sadarbības iespējas savā starpā, kā arī nostiprināja pārliecību par nepieciešamību darboties, lai kopā veidotu sabiedrību iecietīgāku un iekļaujošāku.

Mācību programma tiek organizēta projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Publicēts: 2022-07-11