Atskats uz projekta “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” īstenotajiem semināriem

No 2023. gada janvāra līdz jūnijam projekta “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” ietvaros tika organizēti vairāki informatīvi semināri kopumā informējot 221 personas, kas pārstāv dažādas mērķa grupas par diskriminācijas, naida runas un naida noziegumu atpazīšanu un ziņošanu.

Šī gada pirmā informatīvā semināra, kas norisinājās 26. janvārī, mērķagrupa bija viena no visvairāk diskriminētājām grupām Latvijā – romi. Seminārā “Romi par iecietību un pret diskrimināciju!” piedalījās 20 dalībnieki no dažādiem Latvijas reģioniem. Dalībnieku vidū bija romu kopienas aktīvisti, romu mediatori, romu NVO pārstāvji, kā arī ne-romu organizāciju pārstāvji, kas strādā ar romu tiesību jautājumiem. Seminārs sniedza vispusīgu ieskatu vairākos svarīgos cilvēktiesību jautājumos saistībā ar romu kopienas situāciju Latvijā. Seminārā tika aplūkoti gan teorētiski jautājumi par to, kā atpazīt pret romiem vērstu diskrimināciju, naida runu un naida noziegumus, gan praktiski padomi, piemēram, kur vērsties pēc palīdzības un kā atbalstīt un iedrošināt diskriminācijas upurus ziņot par piedzīvotajiem pāridarījumiem. Lai neizpaliktu bez atgriezeniskās saites organizatoru un dalībnieku starpā, semināra laikā romu kopienas pārstāvjiem, kuri piedzīvojuši diskrimināciju un vēlas par to pastāstīt, tika sniegta iespēja dalīties ar citiem savā personīgajā pieredzē.

Ņemot vērā, ka jauniebraucēji ir vēl viena no grupām, kas ir visvairāk pakļauta neiecietības izpausmēm un ir vismazāk informēta par to, kā rīkoties šādos gadījumos, notika trīs semināri tieši šai mērķa grupai. 13. februārī tiešsaistes seminārā piedalījās pamatā ārvalstu studenti, kas jau kādu laiku studē Latvijā. 13. aprīlī notika klātienes seminārs, kura mērķagrupa bija Ukrainas civiliedzīvotāji, kas raduši patvērumu Latvijā, kā arī citi starptautiskās aizsardzības saņēmēji. Savukārt 29. aprīlī klātienēs norisinājās seminārs Rīgas Stradiņa Universitātes gan ārvalstu, gan vietējiem studentiem, kas tika organizēts sadarbībā ar RSU Studentu Padomi.

Semināri sniedza dalībniekiem izsmeļošu informāciju par to, kā atpazīt diskrimināciju, naida noziegumus un naida runu, kā arī, kur par to ziņot un kur vērsties pēc palīdzības. Seminārus vadīja Latvijas Cilvēktiesību centra juristi un eksperti cilvēktiesību jomā Anhelita Kamenska, Jekaterina Tumule un Edgars Oļšveskis sadarbībā ar organizācijas “Make Room” Eiropas pārstāvniecības direktoru Miku Celmiņu. Kopumā trīs seminārus apmeklēja 67 dalībnieki, kuri apgūtās zināšanas turpmāk spēs pielietot savā ikdienas dzīvē un nepieciešamības gadījumā palīdzēt citiem.

Ne mazāk svarīga riska grupa, kas pakļauta diskriminācijas, jo sevišķi naida runas izpausmēm, ir jaunieši. Jaunieši lielu daļu brīvā laika pavada sociālajos tīklos, kur anonimitāte ļauj cilvēkiem izpausties pastiprināti rupjos un pat bīstamos veidos, kas vēlāk var pamudināt uz naida noziegumu īstenošanu reālajā dzīvē. Projekta pārskata periodā tika organizēti seši informatīvie semināri ar nosaukumu “Naidam – nē”. Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvji, ciemojoties dažādās Latvijas reģionu skolās un jauniešu centros, ar neformālās izglītības metodēm izglītoja jauniešus par diskriminācijas un naida izpausmju jautājumiem. Semināru ietvaros jaunieši uzzināja ne tikai to, kas ir naida runa un kādas grupas visbiežāk tiek pakļautas neiecietības izpausmēm, bet arī, piedaloties diskusijās par to, kādi ir naida runas cēloņi un sekas, attīstīja savas kritiskās domāšanas prasmes. Jaunieši tika informēti par iespējām, kā katrs no mums var mazināt naida runas izpausmes Latvijas sabiedrībā un kā reaģēt, ja nonākam saskarē ar diskrimināciju. Jaunieši uzzināja arī par rīkiem un iespējām, kas ļauj ziņot par naida runu internetā. Kopumā sešos semināros piedalījās 134 dalībnieki, kas viennozīmīgi norāda uz jauniešu interesi un vēlmi piedalīties iecietīgas un cieņpilnas Latvijas sabiedrības veidošanā.

Projektu “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Publicēts: 2023-06-30