KONFERENCE: “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību – aktuālie izaicinājumi un risinājumi naida runas un naida noziegumu mazināšanā”

Konferences mērķis ir aplūkot aktualitātes neiecietības, jo sevišķi naida runas un naida noziegumu mazināšanas jautājumos, kā arī apspriest pašreizējos izaicinājumus un iespējamos risinājumus. Konferencē tiks aplūkota citu valstu prakse, dažādu iesaistīto pušu, tostarp NVO, tiesību aizsardzības, valsts un izglītības iestāžu loma un daudzveidīgas pieejas naida runas un naida noziegumu mazināšanai.

Pirmā konferences sesija būs veltīta tiešsaistes naida runas jautājumiem. Tajā tiks aplūkotas Eiropas Komisijas iniciatīvas un Digitālo pakalpojumu tiesību akta nozīme naida runas apkarošanā, prezentēti Latvijas Cilvēktiesību centra veiktā pētījuma par naida runas tendencēm Latvijā rezultāti, kā arī notiks diskusija par naida runas uzraudzību tiešsaistes vietnēs. Otrā paneļdiskusija būs veltīta izaicinājumiem, kas ir saistīti ar naida noziegumos cietušo tiesībām un atbalsta mehānismiem. Savukārt trešā paneļdiskusija būs veltīta jautājumiem, kas skar neiecietības mazināšanu un naida runas prevenciju bērnu un jauniešu vidū.

Detalizētāku informāciju skatīt programmā.

Konference notiks 2023. gada 14.decembrī viesnīcā “Monika Centrum Hotels”, Elizabetes ielā 21, zālē Glory.

Konferences darba valodas: latviešu/angļu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana). 

Konferencē ir aicināti piedalīties NVO, tiesību aizsardzības, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, politikas veidotāji, kā arī izglītības iestāžu pārstāvji.

Konferencei var reģistrēties, aizpildot anketu līdz 7. decembrim: https://forms.office.com/r/uJJ67Dksaj

Konference klātienes dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi!

Konferences tiešraidi var skatīties  arī Youtube kanālā https://www.youtube.com/watch?v=YTDuo_pfnE0 

Konference tiek organizēta projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds". Vairāk par projektu:  https://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-cela-uz-iecietigaku-sabiedribu-informesan-514/   

Pielikumi

Publicēts: 2023-11-23