Papildināta datubāze par diskriminācijas un naida runas un naida noziegumu jautājumiem

Laika posmā no š.g. janvāra līdz jūnijam ir papildināta datubāze par diskriminācijas un naida  runas un naida noziegumu jautājumiem ir papildināta ar kopsavilkumiem par sešiem tiesu spriedumiem.

Kopsavilkumi ir pieejami par Eiropas Cilvēktiesību spriedumiem:

Budinova un Čaprazov pret  Bulgāriju un Behars un Gutmans pret Bulgāriju (saistībā ar naida runu pret romiem un ebrejiem)

Beizaras un Levickas pret Lietuvu (saistībā ar naida runu seksuālās orientācijas dēļ)

Lilliendhalpret Islandi (saistībā ar naida runu seksuālās orientācijas dēļ)

Eiropas Savienības tiesas spriedums:

K u.c., L, M, N u.c., O, P, Q, R, S, T pret Tesco Stores Ltd (vienlīdzīga darba samaksa sievietēm  un vīriešiem)

Latvijas tiesas spriedums:

Talsu rajona tiesas 2018.gada 10. janvāra spriedums lietā Nr. K36-0023-18 (naida runa seksuālās orientācijas dēļ)

Datubāze tiek pakāpeniski uzlabota un papildināta arī ar jaunākiem tiesību aktiem un jaunākām publikācijām par diskrimināciju un naida runu/naida noziegumiem.

Datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Publicēts: 2021-07-08