14.maijā ir organizēts pirmais tiešsaistes seminārs “Diskriminācija, naida noziegumu/naida runa: ko Es varu darīt?”

14.maijā ir organizēts pirmais tiešsaistes seminārs  “Diskriminācija, naida noziegumu/naida runa: ko Es varu darīt?”. Seminārā  piedalījās Latvijā dzīvojošie ārvalstu pilsoņi, ārvalstu studenti, cilvēki ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Semināra laikā dalībnieki uzzināja kā atpazīt diskrimināciju, naida noziegumuz un naida runu, analizēja praktiskus piemērus un iepazinās ar to, kā un kur ziņot par šādiem gadījumiem. 

 Lielākā daļa dalībnieku ir pieredzējuši diskrimināciju, naida noziegumus un/vai naida runu, bet nekad nav ziņojuši par šiem gadījumiem nevienai publiskai iestādei, kā piemēram policijai vai tiesībsargam, kā arī nevalstiskām organizācijām. 

 Mums ir prieks, ka varējām vairot nepieciešamo izpratni par šo tēmu, iepazīstināt jaunpienācēju kopienu ar attiecīgām tiesību normām un ziņošanas iespējām. Diskriminācija, naida noziegumi un naida runa ir sodāmas un ļaundari var tikt saukti pie atbildības, tādēļ ir svarīgi ziņot par šiem gadījumiem.

 Lai ziņotu par naida noziegumu vai naida runu Latvijas Cilvēktiesību centram var aizpildīt šo anketu: http://cilvektiesibas.org.lv/en/database/report-hate-crime/ 

Anketa, lai ziņotu par diskrimināciju: http://cilvektiesibas.org.lv/en/database/report-discrimination  

Šis bija pirmais seminārs plašākās informatīvas kampaņas ietvaros! Sekojiet, lai uzzinātu par citiem pasākumiem. 

 Seminārs tika organizēts projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Publicēts: 2021-05-14