Latvijas Cilvēktiesību centra viedoklis saistībā ar grozījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem

5. maijā Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) direktore Anhelita Kamenska piedalījās Tieslietu Ministrijas Krimināltiesību departamenta organizētajā Krimināllikuma darba grupas sēdē saistībā ar priekšlikumiem grozījumiem Krimināllikuma 48. un 150.pantā.

Latvijas Cilvēktiesību centrs konceptuāli atbalsta grozījumus Krimināllikumā, kas paredz paplašināt 48. panta pirmā daļas 14.punkta dispozīciju, nosakot par atbildību pastiprinošo apstākli to, ka noziedzīgs nodarījums izdarīts uz seksuālās orientācijas balstītu motīvu dēļ. Tāpat atbalstām “seksuālās orientācijas” iekļaušanu 150. pantā nosaukto pazīmju sarakstā. Pilns viedoklis ir pieejams zemāk. 

 Kopš 2021. gada sākuma LCC īsteno projektu "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšama, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Viena no projekta aktivitātēm ir NVO un tiesībsargājošo iestāžu sadarbības stiprināšana naida noziegumu un naida runas jautājumos. Plašāk par projektu: http://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-cela-uz-iecietigaku-sabiedribu-informesan-514/

Pielikumi

Publicēts: 2021-05-05