Ir papildināta datubāze par diskriminācijas un naida runas/naida noziegumu jautājumiem.

2021. gadā no jūlija līdz decembrim  ir papildināta datubāze par diskriminācijas un naida runas/naida noziegumu jautājumiem. Datu bāze ir papildināta ar kopsavilkumiem par sešiem tiesu spriedumiem un vairākām publikācijām.

Kopsavilkumi ir pieejami par četriem Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem:

Sabalic pret Horvātiju (2021) naida noziegums uz seksuālās orientācijas pamata

Makuchyan un Minasyan pret Azerbaidžānu un Ungāriju (2020) - naida noziegums uz tautības pamata

X pret Poliju (2021) - aizgādības tiesību atņemšana mātei ar homoseksuālo orientāciju

Fedotova un citi pret Krieviju (2021) - viendzimuma attiecību regulējuma neesamība

 

Latvijas tiesu spriedumi:

A pret Veselības ministriju (2016-2021)

A pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (2021)

 

Datubāze tiek pakāpeniski uzlabota un papildināta arī ar jaunākiem tiesību aktiem un jaunākām publikācijām par diskrimināciju un naida runu/naida noziegumiem.

Datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Publicēts: 2021-12-28