Jaunumi

Aktuālie tiesu spriedumi patvēruma jomā

Aktuālie tiesu spriedumi patvēruma jomā

EBF projekta"Juridiskās palīdzības nodrošināšana patvēruma meklētājiem Latvijā 2013.-2015.gadā" (Nr. AK/LCC/EBF/2013/1) ietvaros Latvijas Cilvēktiesību centrs sagatavo un publicē Latvijas tiesu, ECT un ES tiesas spriedumu apkopojumus (3.aktivitāte). Pasākums tiek īstenots, lai veicinātu juridiskās palīdzības sniedzēju, tiesu un atbildīgo institūciju informētību par aktuāliem tiesu spriedumiem patvēruma jomā un to izmantošanu darbā.  

Publicēts : 2014-06-30 Lasīt vairāk...

Mācību vizīte uz Slovēniju, lai iepazītos ar Slovēnijas Nacionālā preventīvā mehānisma pieredzi

Mācību vizīte uz Slovēniju, lai iepazītos ar Slovēnijas Nacionālā preventīvā mehānisma pieredzi

Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) īstenotā un Atvērtās sabiedrības institūta palīdzības fonda (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta "ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokola ratifikācijas atbalstīšana Latvijā un Tiesībsarga biroja kā iespējama efektīva Nacionālā preventīvā mehānisma stiprināšana" ietvaros no 6. līdz 8. maijam notika mācību vizīte uz Slovēniju, kuru organizēja LCC un Slovēnijas Cilvēktiesību ombuda birojs. Vizītē piedalījās pārstāves no LR Tieslietu ministrijas, LR Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja un LR Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī LCC projekta koordinatore.

Publicēts : 2014-06-01 Lasīt vairāk...