Novadīts kapacitātes celšanas apmācību seminārs pedagogiem “Starpkultūru izglītība un migrācijas jautājumi”.

2014. gada 13. jūnijā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātnisko institūtu rīkoja kapacitātes celšanas apmācību semināru pedagogiem “Starpkultūru izglītība un migrācijas jautājumi”.

Semināra mērķis bija celtu izglītības jomas profesionāļu kapacitāti un zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar profesionālu pedagogu darbu starpkultūru vidē un migrācijas radītajiem izaicinājumiem.

Semināru vadīja Emir.prof. Dr.habil. psych. Josef Held (Vācija, Ebeharda Universitāte Tībingene), kuram ir liela pieredze darbā ar starpkultūru izglītības un imigrantu bērnu integrācijas jautājumiem Vācijā un ASV.

Semināra laikā galvenā uzmanība pievērsta sekojošiem jautājumiem:

-         Starpkultūru pedagoģijas stratēģijas un problēmas;

-         Darbs ar atšķirīgas kultūras izcelsmes bērniem: pedagogu prasmes un vecāku iesaiste;

-         Praktiski piemēri darbam ar migrantu bērniem.

Seminārā piedalījās 29 dalībnieki: Latvijas Universitātes, Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes profesori un pētnieki, Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, vispārizglītojošo skolu pedagogi, LU pedagoģijas doktoranti un maģistranti, latviešu valodas pasniedzēji pieaugušajiem un Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvji.

Semināra dalībnieku viedokļi:

„Seminārs bija ļoti noderīgs, jo deva iespēju dzirdēt nevis par pašmāju pedagogu mēģinājumiem risināt problēmas, bet gan ar citu valstu zinātnisko pieredzi parādīja, ko līdz šim esmu darījusi pareizi, kur kļūdījusies un kā varētu virzīt procesu tālāk.”

„Seminārs palīdzēja sakārtot savas domas. Radās jaunas idejas, ko varētu darīt turpmāk.”

„Veicot pedagogu darbu, bieži vien mēs problēmas padzenam pagrīdē. Svarīgi atcerēties, kā norādīja prof. Helds, ka starpkultūru izglītībā ir jāņem vērā saikne starp kultūru, politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem.”

Seminārs tika rīkots projekta “Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot daudzveidības un starpkultūru kompetences” (IF/2012/2./1) ietvaros. Finansējums piešķirts no Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%)

Pielikumi

Publicēts: 2014-06-17