Cilvēku stāsti par diskrimināciju un naida izpausmēm

Biedrība Make Room sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru ir apkopojuši cilvēku stāstus. Stāsti ir reālas dzīves situācijas, ar kurām saksarās mūsu sabiedrības locekļi, tostarp jaunpienācēji – ārsvalstnieki, kuri šobrīd par mājām sauc Latviju. Šajās dažādajās dzīves pieredzēs konstatētas diskriminācijas pazīmes.


Mēs aicinām Tevi izlasīt šos stāstus, atpazīt diskriminācijas pazīmes, dalīties ar informāciju un ziņot, ja saskaries ar diskrimināciju, naida runu vai naida noziegumiem. 

 

Kā rīkoties, ja ir aizdomas par diskrimināciju darbā? 

Diskriminācija pakalpojumu pieejamībā – kā rīkoties? 

Kā rīkoties, ja kļūsti par naida nozieguma upuri?

Kur ziņot par diskrimināciju veselības aprūpes pakalpojumu jomā? 

Naida noziegumi sabiedriskajā transportā – ko darīt un kur ziņot? 

Kā un kur ziņot par naida runa internetā? 

Naida runa parkā - kā rīkoties un kur par to ziņot? 

Kur ziņot par diskrimināciju darba vietā?

Diskriminācija pakalpojumu pieejamībā – kur meklēt palīdzību?

Kur meklēt palīdzību, saskaroties ar etnisko profilēšanu?


Informatīvais materiāls ir izveidots projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu pilnībā atbild Make Room Europe un Latvijas Cilvēktiesību centrs.


Oпубликованный: 2022-12-19