Kur ziņot par diskrimināciju veselības aprūpes pakalpojumu jomā?

Eiropas Savienības pilsoņa pieredze Rīgā

Niks ir Eiropas Savienības pilsonis, kurš Latvijā saņēmis termiņuzturēšanās atļauju un Rīgā dzīvo jau vairāk kā 3 gadus. Strādā starptautiskā uzņēmumā. Niks ir nolēmis atrast sev ģimenes ārstu. Jautājot Nacionālajam veselības dienestam (NVD) pie kura ģimens ārsta viņš varētu reģistrēties, NVD nosūtīja viņa apkaimē pieejamu ģimenes ārstu sarakstu un aicināja pašam sazināties ar šiem ārstiem. Tomēr sazvanot šos ārstus Niks saņēmis attiekumu: viens atteicās, sakot, ka dosies pensijā un piedāvāja sazināties ar citu; otrs ārsts minēja, ka praksē jau esot tik daudz pacientu, ka jaunus šobrīd nevēlas uzņemt; trešais atteicās, jo teica, ka ar ārvalstniekiem nestrādās un telefonu nometa.


Kā rīkoties līdzīgā situācijā?

Pacientu tiesību likuma trešais pants nosaka, ka nodrošinot pacienta tiesības, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no personas rases, etniskās izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem. Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, personas aizskaršanu vai norādījumu to diskriminēt.

Ģimenes ārsts var nepiekrist personas reģistrācijai savu pacientu sarakstā tikai divos gadījumos:

  • ja persona dzīvo ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas, vai;
  • ja ģimenes ārsta pacientu saraksts jau ir pilns.

Šo informāciju ir iespējams pārbaudīt NVD. Ģimenes ārsts nedrīkst atteikties uzņemt pacientu tikai uz tā pamata kā persona ir ārvalstnieks!

Ja personai ir aizdomās par iespējamo diskrimināciju, viņš var sūdzēties Veselības inspekcijā, ziņot Tiesībsarga birojam, kā arī vērsties tiesā. 

Lai konsultēties kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā, cilvēks var vērsties Tiesībsarga birojā vai Latvijas Cilvēktiesību centrā.

 

Kāpēc ir svarīgi ziņot par diskrimināciju?

Nepamatota atšķirīga attieksme pret personām uz tādiem pamatiem kā ādas krāsa, nacionālā vai etniskā piederība, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, invaliditāte u.tml. ir aizliegta.

Ziņot par to ir svarīgi, lai aizstāvētu savas tiesības, saņemtu atlīdzību par nodarīto kaitējumu, kā arī apturētu prettiesiskās prakses pastāvēšanu.

 

Noderīgi kontakti:

Ziņot par incidentu

Nacionālais veselības dienests (NVD)

Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012

Tālr.: 80001234

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

 

Ziņot par incidentu:

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV–1012

Tālr.: (+371) 67081600

E-pasts: vi@vi.gov.lv

 
Ziņot par incidentu:

Tiesībsarga birojs

Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1010

Tālr.: (+371) 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

www.tiesibsargs.lv

 

Bezmaksas konsultācijas un juridiskā palīdzība:

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Skolas iela 21, 609C, Rīgā, LV-1010

Tālr.: (+371) 67039290

E-pasts: office@humanrights.org.lv


Informatīvais materiāls ir izveidots projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu pilnībā atbild Make Room Europe un Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Publicēts: 2022-12-19