Diskriminācija pakalpojumu pieejamībā – kur meklēt palīdzību?

Josha pieredze meklējot dzīvokli izīrēšanai Rīgā

Nesen uz Rīgu, no Londonas, pēc studijām pārcēlies Francijas pilsonis Josh. Josh ir melnādains franzūcis, kurš pēc studijām Londonā atrada darbu vienā no Rīgas IT uzņēmumiem. Viņš ir augsti kvalificēts programmētājs. Pašlaik Josh dzīvo viesnīcā un meklē dzīvokli izīrēšanai. Darba kolēģi ieteikuši Josham sazināties ar kādu no nekustamo īpašumu aģentūrām, kuras palīdz pāris dienās atrast piemērotu dzīvokli. Josh nosūtīja e-pastu vienai no aģentūrām un saņēma laipnu atbildi. Aģentūra piedāvāja satikties klātienē vai Zoom, lai pārrunātu Josha vēlmes. Josh ieradās uz klātienes tikšanos ar vienu no aģentiem. Aģents bija laipns un atsaucīgs, bet pēc tikšanās uzrakstīja e-pastu, ka pilsoņiem no “trešajām valstīm” viņi tomēr dzīvokļos nevarēs palīdzēt atrast. Josh gan atbildēja, ka ir Francijas pilsonis, bet atbilde no nekustamo īpašumu aģentūras vairs nesekoja. 


Kā rīkoties līdzīgā situācijā?

Praktisks padoms: šādā situācijā ir lietderīgi veikt ekrānšāviņu ar informāciju, e-pastu, saraksti, ziņu, kas saņemta no pakalpojuma sniedzēja.

Ja cilvēkam ir aizdomas, ka viņam tiek atteikta pakalpojuma sniegšana viņa ādas krāsas, etniskās vai nacionālās piederības dēļ, kā arī dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas u.tml. pamatu dēļ, tad ir tiesības sūdzēties Tiesībsarga birojā vai tiesā civiltiesiskā kārtā. Tiesībsargs var ierosināt pārbaudes lietu un, konstatējot diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, uzlikt par pienākumu pārkāpējam novērst diskriminējošo praksi. Savukārt, ja persona vēršas tiesā, atzīstot diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, tiesa var piespriest nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

Lai konsultēties kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā, cilvēks var vērsties Tiesībsarga birojā vai Latvijas Cilvēktiesību centrā.

Jāatceras, ka diskriminācija ir aizliegta arī attiecībā uz pieeju mājokļa īrei, ja tā ir īzīrētāja saimnieciskā vai profesionālā darbība. Turklāt nekustama īpašuma aģents arī var būt atbildīgs par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, ja seko īzīrētāja norādījumam diskriminēt potenciālo īrnieku.


Kāpēc ir svarīgi ziņot par diskrimināciju?

Nepamatota atšķirīga attieksme pret personām uz tādiem pamatiem kā ādas krāsa, nacionālā vai etniskā piederība, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, invaliditāte u.tml. ir aizliegta.

Ziņot par to ir svarīgi, lai aizstāvētu savas tiesības, saņemtu atlīdzību par nodarīto kaitējumu, kā arī apturētu prettiesiskās prakses pastāvēšanu.


Noderīgi kontakti:

Ziņot par incidentu:

Tiesībsarga birojs

Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1010

Tālr.:(+371) 67686768,

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

 

Bezmaksas konsultācijas un juridiskā palīdzība:

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Skolas ielā 21, 609C, Rīgā, LV-1010

Tālr.: (+371) 67039290

E-pasts: office@humanrights.org.lv

 

Informatīvais materiāls ir izveidots projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu pilnībā atbild Make Room Europe un Latvijas Cilvēktiesību centrs.


Publicēts: 2022-12-19