Diskriminācija pakalpojumu pieejamībā – kā rīkoties?

Ārvalstu studentu pieredze Rīgas naktsklubā

Pieci ārvalsti studenti no Indijas un Šrilankas devās uz kādu no Vecrīgas naktsklubiem. Naktskluba apsargs pie ieejas pajautāja jauniešu personas apliecinošus dokumentus, lai pārbaudītu viņu vecumu. Jaunieši uzrādīja  termiņuzturēšanās atļaujas un pases. Visi jaunieši bija pilngadīgi.  Apsargs atteica viņiem ieeju nakstklubā, paskaidrojot, ka līdz plkst. 23.00 ieeja ir tikai sievietēm. Tomēr jaunieši redzēja, ka naktsklubā ir vairāki vīrieši, kā arī stāvot rindā, novēroja, ka vairāki vīrieši pirms viņiem naktsklubā tika ielaisti. Apsargs stingrā balsī teica, ka jauniešus neielaidīs un, lai pamet rindu, jo kavē citu cilvēku ieiešanu naktsklubā.

Jaunieši aizgāja, bet atgriezās pēc stundas un redzēja, ka pie ieejas ir cits apsargs un nolēma pamēģināt vēlreiz. Šajā brīdī saņēmuši arī ziņas no citiem draugiem – ārvalstu studentiem (vīriešiem) no Vācijas, ka viņi ir minētajā nakstklubā. Jaunieši atkārtoti izstāvēja rindā,  taču arī otrais  apsargs ateica viņiem ieeju, sakot, ka jāuzgaida, jo naktsklubs šobrīd ir pilns. Jauniešiem jautājot, cik cilvēkiem ir jāaiziet, lai viņi tiktu iekšā, apsargs atbildēja ka nezina, bet šobrīd ieiet nevar un lūdza iet prom.


Kā rīkoties līdzīgā situācijā?

Praktisks padoms: šādā situācijā ir lietderīgi veikt foto, video vai audio fiksāciju tam kā notiek saruna ar naktskluba apsargiem, kādi cilvēki tiek vai netiek ielaisti, kā arī pierakstīt iespējamo liecinieku datus, kas varētu apliecināt faktus par iespējamo pārkāpumu.

Ja cilvēkam ir aizdomas, ka viņam tiek atteikta publiskā pakalpojuma sniegšana viņa ādas krāsas, etniskās vai nacionālās piederības dēļ, kā arī dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas u.tml. pamatu dēļ, tad ir tiesības sūdzēties Tiesībsarga birojā vai tiesā. Tiesībsargs var ierosināt pārbaudes lietu un, konstatējot diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, uzlikt par pienākumu pārkāpējam novērst diskriminējošo praksi. Savukārt, ja persona vēršas tiesā, atzīstot diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, tiesa var piespriest nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

Lai konsultēties kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā, cilvēks var vērsties Tiesībsarga birojā vai Latvijas Cilvēktiesību centrā.


Kāpēc ir svarīgi ziņot par diskrimināciju?

Nepamatota atšķirīga attieksme pret personām uz tādiem pamatiem kā ādas krāsa, nacionālā vai etniskā piederība, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, invaliditāte u.tml. ir aizliegta.

Ziņot par to ir svarīgi, lai aizstāvētu savas tiesības, saņemtu atlīdzību par nodarīto kaitējumu, kā arī apturētu prettiesiskās prakses pastāvēšanu.

 

Noderīgi kontakti:

Ziņot par incidentu:

Tiesībsarga birojs

Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1010

Tālr.:(+371) 67686768,

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv


Bezmaksas konsultācijas un juridiskā palīdzība:

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Skolas ielā 21, 609C, Rīgā, LV-1010

Tālr.: (+371) 67039290

E-pasts: office@humanrights.org.lv


Informatīvais materiāls ir izveidots projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu pilnībā atbild Make Room Europe un Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Publicēts: 2022-12-19