Kur ziņot par diskrimināciju darba vietā?

Lokesha pieredze, strādājot kafejnīcā Rīgā

Lokesh ir nesen absolvējis augstskolu un meklē darbu, kurā pielietot savas augstskolā gūtās prasmes inženierzinībās, bet kamēr meklē darbu savā nozarē Lokesh piepelnās strādājot mazā kafejnīcā Vecrīgā.

Lokesh nav vienīgais ārvalstu pilsonis, kurš strādā kafejnīcā, gandrīz visi nodarbinātie ir ārvalstu studenti. Lokesh kafejnīcā strādā jau 7 mēnešus un mazgā traukus. Citi strādā krietni īsāku laiku, bet tā vietā, lai mazgātu traukus, citi apkalpo galdiņus vai palīdz pavāram.

Lokesh jautājis, vai arī nevarētu apkalpot galdiņus, bet kafejnīcas menedžeris atteicis, sakot, ka kafejnīcas apmeklētāji nebūs priecīgi, ja galdiņus apkalposi tu.

Lokesh ir pārliecināts, ka tas tamdēļ, ka viņš ir homoseksuāls un tamdēļ, ka viņš nav eiropietis.


Kā rīkoties līdzīgā situācijā?

Ja darbiniekam ir aizdomas par iespējamu atšķirīgu attieksmi tautības, seksuālās orientācijas pilsonības vai tam līdzīgu pazīmju dēļ, tad viņam ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI).

VDI ir jāpārbauda, vai ir pieļauts diskriminācijas aizlieguma pārkāpums vai citi Darba likuma pārkāpumi. Gadījumā, ja VDI konstatē, ka ir pieļauta darbinieka diskriminācija, tad darba devējam var uzlikt naudas sodu.

Diskriminācijas aizlieguma pārkāpums ir pamats vērsties arī tiesā, lai saņemtu zaudējumu atlīdzību un kompensāciju par nemantiskā kaitējuma nodarīšanu.

Lai konsultēties kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā un saņemtu juridisko palīdzību, cilvēks var vērsties Tiesībsarga birojā vai Latvijas Cilvēktiesību centrā.

Jāatceras, kas klienta vēlmes, kas balstās aizspriedumos, nevar kalpot par attaisnojumu diskriminācijai no darba devēja puses!


Kāpēc ir svarīgi ziņot par diskrimināciju?

Nepamatota atšķirīga attieksme pret personām uz tādiem pamatiem kā ādas krāsa, nacionālā vai etniskā piederība, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, invaliditāte u.tml. ir aizliegta.

Ziņot par to ir svarīgi, lai aizstāvētu savas tiesības, saņemtu atlīdzību par nodarīto kaitējumu, kā arī apturētu prettiesiskās prakses pastāvēšanu.

 

Noderīgi kontakti:

Ziņot par incidentu:

Valsts darbs inspekcija

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

Tālr. (+371) 7021704,  (+371) 67186522

E-pasts: vdi@vdi.gov.lv


Ziņot par incidentu:

Tiesībsarga birojs

Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1010

Tālr.:(+371) 67686768,

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv


Bezmaksas konsultācijas un juridiskā palīdzība:

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Skolas ielā 21, 609C, Rīgā, LV-1010

Tālr.: (+371) 67039290

E-pasts: office@humanrights.org.lv

 

Informatīvais materiāls ir izveidots projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu pilnībā atbild Make Room Europe un Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Publicēts: 2022-12-19