Kur meklēt palīdzību, saskaroties etnisko profilēšanu?

Romu tautības sievietes pieredze lielveikalā

Romu tautības jauniete kopā ar draugiem iegāja kādā lielveikalā Rīgas centrā. Meitenei bija mugursoma un maisiņš ar grāmatām no bibliotēkas. Ieejot veikalā, apsargs palūdza meiteni atstāt savu mugursomu un maisiņu veikala slēdzamajos skapīšos. Meitene laipni piekrita un atstāja mantas skapītī, bet novēroja, ka nevienam citam apsargs mantas atstāt nelūdz. Meitene meklēja čipšu paku, ko draudzene bija palūgusi nopirkt un redz, ka viņai, staigājot pa dažādām veikala ailēm, līdzi seko cits veikala apsargs. Meitene atrada čipšus un devās pie kases. Pēc pirkuma apmaksas apsargs pieprasīja meitenei uzrādīt savas kabatas un čeku.


Kā rīkoties līdzīgā situācijā?

Veikala apsargam pašam nav tiesību pārbaudīt klientu somas vai citas mantas, tādas pilnvaras ir tikai valsts policijas darbiniekiem un tas var notikt tikai uz objektīvi pamatotām aizdomām par pārkāpumu. Līdzīgā situācijā cilvēkam ir tiesības pieprasīt, lai uz vietas tiek izsaukta policija. Tāpat cilvēks var iesniegt sūdzību par apsarga rīcību veikala vadībai un pieprasīt kompensāciju vai atvainošanos. 

Etniskā profilēšana ir situācija, kad personu uzskata par iespējamu pārkāpēju tikai balstoties uz personas ādas krāsu, etnisko piederību vai reliģisku pārliecību. Tā ir tieša diskriminācija un tā ir nelikumīga. 

Šādā gadījumā cilvēkam ir tiesības sūdzēties Tiesībsarga birojā un vērsties tiesā. Tiesībsargs var ierosināt pārbaudes lietu un, konstatējot diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, uzlikt par pienākumu pārkāpējam novērst diskriminējošo praksi. Savukārt, ja persona vēršas tiesā, atzīstot diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, tiesa var piespriest nemantiskā kaitējuma atlīdzību.

Lai konsultēties kā labāk rīkoties konkrētās situācijās, cilvēks var vērsties Tiesībsarga birojā vai Latvijas Cilvēktiesību centrā.


Kāpēc ir svarīgi ziņot par diskrimināciju?

Nepamatota atšķirīga attieksme pret personām uz tādiem pamatiem kā ādas krāsa, nacionālā vai etniskā piederība, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, invaliditāte u.tml. ir aizliegta.

Ziņot par to ir svarīgi, lai aizstāvētu savas tiesības, saņemtu atlīdzību par nodarīto kaitējumu, kā arī apturētu prettiesiskās prakses pastāvēšanu.


Noderīgi kontakti:

Ziņot par incidentu:

Tiesībsarga birojs

Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1010

Tālr.:(+371) 67686768,

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

 

Bezmaksas konsultācijas un juridiskā palīdzība:

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Skolas ielā 21, 609C, Rīgā, LV-1010

Tālr.: (+371) 67039290

E-pasts: office@humanrights.org.lv

 

Informatīvais materiāls ir izveidots projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu pilnībā atbild Make Room Europe un Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Publicēts: 2022-12-19