Cilvēku stāsti par diskrimināciju un naida izpausmēm

Biedrība Make Room sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru ir apkopojuši cilvēku stāstus. Stāsti ir reālas dzīves situācijas, ar kurām saksarās mūsu sabiedrības locekļi, tostarp jaunpienācēji – ārsvalstnieki, kuri šobrīd par mājām sauc Latviju. Šajās dažādajās dzīves pieredzēs konstatētas diskriminācijas pazīmes.


Mēs aicinām Tevi izlasīt šos stāstus, atpazīt diskriminācijas pazīmes, dalīties ar informāciju un ziņot, ja saskaries ar diskrimināciju, naida runu vai naida noziegumiem. 

Kā rīkoties, ja ir aizdomas par diskrimināciju darbā? Indiešu studenta stāsts, strādājot Latvijā.

Diskriminācija pieejā pakalpojumiem – kā rīkoties? Ārvalstu studentu pieredze Rīgas naktsklubā

Aizskaršana un vardarbības draudi - kā rīkoties? Ārvalstu studenta pieredze Vecrīgā

Kā rīkoties, ja ir aizdomas par diskrimināciju, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus? Eiropas Savienības pilsoņa pieredze Rīgā

Kā rīkoties naida nozieguma gadījumā? Ārvalstu studenta pieredze Rīgā

Naida runa internetā. Ārvalstu studentu pieredze sociālajos tīklos

Informatīvais materiāls ir izveidots projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu pilnībā atbild Make Room Europe un Latvijas Cilvēktiesību centrs.


Published: 2022-12-19