Kā rīkoties, ja ir aizdomas par diskrimināciju darbā?

Indiešu studenta stāsts, strādājot Latvijā

Pranavs studē vienā no Latvijas augstskolām. Viņš arī strādā kādā no Vecrīgas restorāniem. Darba pienākumus viņš sāka veikt vēl pirms tika parakstīts darba līgums, jo darba devējs solīja to sagatavot un samaksāt darba algu par visu nostrādāto laiku. Pranavs ir strādājis arī virsstundas. Darba līgums tika parakstīts 26 dienas pēc darba uzsākšanas. Atbilstoši līgumam, un ņemot vērā, ka Pranavs atrodas Latvijā, studējot bakalaura programmā, viņš varēja strādāt tikai 20 stundas nedēļā.

Lai gan kopš darba sākuma ir pagājis vairāk kā mēnesis un visi citi darbinieki – Latvijas pilsoņi, saņēma atalgojumu, Pranavs līgumā norunātajā laikā algu nesaņēma. Darba devējs prasīja viņam strādāt arī virsstundas, tomēr arī par to samaksa netika veikta. Lai Pranavs nesūdzētos par laikus neizmaksātu algu darba devējs viņam izmaksāja daļu algas skaidrā naudā. Arī turpmāk darba devējs nemaksāja Pranavam visu darba samaksu atbilstoši līgumam, atšķirībā no citiem, vietējiem darbiniekiem, un lika strādāt neapmaksātas virsstundas. Pranavs baidījās sūdzēties par darba devēja rīcību, ņemot vērā, ka atrast citu darbu ārvalstniekam Latvijā ir sarežģīti. Tomēr, pēc gada, kad bija labāk iejuties Rīgā, Pranavs bija atradis draugus un saprata, ka tas tomēr nav pieņemami un no darba aizgāja.


Kā rīkoties līdzīgā situācijā?

Ja darbiniekam ir aizdomas par iespējamu atšķirīgu attieksmi viņa tautības, pilsonības vai citu aizliegto pazīmju dēļ, kā arī, ja notiek cita darba devēja prettiesiska rīcība, viņam ir tiesības sūdzēties Valsts darba inspekcijā (VDI). VDI ir jāpārbauda, vai ir notikuši Darba likuma pārkāpumi un, vai ir pieļauts diskriminācijas aizlieguma pārkāpums. Gadījumā, ja VDI konstatē, ka ir pieļauta darbinieka diskriminācija, tad darba devējam var uzlikt naudas sodu.

Diskriminācijas aizlieguma pārkāpums ir pamats vērsties arī tiesā, lai saņemtu zaudējumu atlīdzību un kompensāciju par nemantiskā kaitējuma nodarīšanu.

Lai konsultēties kā labāk rīkoties konkrētajā situācijā, cilvēks var vērsties Tiesībsarga birojā vai Latvijas Cilvēktiesību centrā.

 

Kāpēc ir svarīgi ziņot par diskrimināciju?

Nepamatota atšķirīga attieksme pret personām uz tādiem pamatiem kā ādas krāsa, nacionālā vai etniskā piederība, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, invaliditāte u.tml. ir aizliegta.

Ziņot par to ir svarīgi, lai aizstāvētu savas tiesības, saņemtu atlīdzību par nodarīto kaitējumu, kā arī apturētu prettiesiskās prakses pastāvēšanu.

 

Noderīgi kontakti:

Ziņot par incidentu:

Valsts darbs inspekcija

K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

Tālr. (+371) 7021704,  (+371) 67186522

E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

www.vdi.gov.lv

 

Ziņot par incidentu:

Tiesībsarga birojs

Baznīcas ielā 25, Rīgā, LV-1010

Tālr.:(+371) 67686768,

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

www.tiesibsargs.lv

 

Bezmaksas konsultācijas un juridiskā palīdzība:

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Skolas ielā 21, 609C, Rīgā, LV-1010

Tālr.: (+371) 67039290

E-pasts: office@humanrights.org.lv

www.cilvektiesibas.org.lv

 

Informatīvais materiāls ir izveidots projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība.” Projektu finansē Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu pilnībā atbild Make Room Europe un Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Publicēts: 2022-12-19