Publikācijas

Čigānu stāvoklis Latvijā

Čigānu stāvoklis Latvijā

Šajā pētījumā tiek izsekota situācija dažās no galvenajām dzīves jomām, kurās čigāniem citviet pasaulē nākas saskarties ar tiešu un netiešu diskrimināciju, kurā vainojami ne tikai indivīdi, bet arī valsts un tās iestādes.Pētījums ir tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu. Par pētījumā sniegto informāciju ir atbildīgs Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs. Pētījumā sniegtie viedokļi nav oficiālā SIF un ES nostāja.

Publicēts : 2004-02-26 Lasīt vairāk...

Cilvēktiesības Latvijā 2002. gadā

Cilvēktiesības Latvijā 2002. gadā

Tāpat kā iepriekšējos gados, nopietns cilvēktiesību pārkāpums ir ilgie pirmstiesas apcietinājuma termiņi un lielais pirmstiesas apcietinājumā esošo skaits. Lai gan, saskaņojot normatīvos aktus ar Eiropas Savienības standartiem, ir pieņemts jauns Patvēruma likums un Imigrācijas likums, bažas joprojām izraisa apstākļi un aizturēto tiesiskais statuss Olaines nelegālo imigrantu pagaidu uzturēšanās nometnē.  

Publicēts : 2004-01-26 Lasīt vairāk...

Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā

Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā

2001. gada aktuālākās cilvēktiesību problēmas Latvijā būtiski neatšķīrās no iepriekšējiem gadiem: lielais neizskatīto lietu skaits tiesās un no tā izrietošie ilgie pirmstiesas apcietinājuma termiņi. Tomēr Latvija saskārās arī ar jauniem un bīstamiem izaicinājumiem preses brīvībai un tieslietu sistēmai – žurnālista un tiesnešu slepkavības.

Publicēts : 2004-01-20 Lasīt vairāk...